Nederlands

WorldCat-logo

Datastrategie

Onderzoek steunen daar waar het plaatsvindt.

Onderzoekspraktijken zijn veranderd. Het is niet langer voldoende dat bibliotheken informatiebronnen beheren en toegankelijk maken voor gebruikers. De informatie moet nu zichtbaar gemaakt worden in de zoekmachines die mensen gebruiken. WorldCat biedt bibliotheken de gelegenheid om hun holdings op websites weer te geven op een manier die verder gaat dan bibliotheekcatalogi, in een indeling die zoekmachines, citaatbeheersystemen, campusplatforms, onderzoeksportals en andere informatiewebsites kunnen lezen en verder verwerken.

drie afbeeldingen van personen aan laptops of tablets
Matthijs van Otegem [foto]

“Geen vast ingangspunt…”

“Eerst hadden we een gebouw en informatie, en werden mensen geacht naar ons gebouw te komen. Vervolgens gingen we digitaliseren en werden mensen geacht naar onze website te komen. Nu is er geen vast ingangspunt meer. …Aan ons de taak om ons aan te passen.”

Matthijs van Otegem
Directeur van de universiteitsbibliotheek
Erasmus Universiteit Rotterdam
Rotterdam, Nederland

De unieke rol die WorldCat speelt voor linked data

Jay Weitz [foto]

“De meest betrouwbare bronnen…”

“Historisch gezien beschikken bibliotheken over de meest betrouwbare bronnen met accurate informatie. Terwijl we steeds meer overgaan naar een toekomst van linked data, is die institutionele erfenis van gezaghebbende data almaar belangrijker. Mijn collega's en ik bij OCLC nemen die verantwoordelijkheid heel serieus. Het lukt niet altijd, maar we streven voortdurend naar de doorlopende verbetering van bibliografische en thesaurusdata voor een wereld die steeds afhankelijker wordt van die data.”

Jay Weitz
Sr. Consulting Database Specialist, Data Services and WorldCat Quality Management
OCLC
Dublin, Ohio, Verenigde Staten

In de bibliotheekdata in WorldCat zit in de code enkele van de meest belangrijke, unieke en gezaghebbende informatiebronnen ter wereld vervat. Wanneer er op het web naar deze informatie kan worden verwezen als onderling gekoppelde 'entiteiten' dan kunnen de data in meer websites en online tools worden gelezen en opgenomen dan het geval is bij bibliografische data met 'ouderwetse notatie'. Bibliotheekmedewerkers kunnen hun data op meer manieren inzetten om vanaf meer bronnen naar hun informatie te linken, waardoor deze relevanter worden binnen het bredere informatie-ecosysteem. WorldCat herbergt meer bibliotheekdata dan enige andere database en is doorlopend in ontwikkeling om bij te blijven met de snelveranderende online onderzoekspraktijken.

Uit de research en experimenten van OCLC, in combinatie met de projecten die bibliotheken over de hele wereld ontwikkelen, blijkt dat er veel verbeteringen mogelijk zijn met linked data. Laten zien wat linked data kan betekenen, vereist een echte gezamenlijke inspanning. Wij leggen ons erop toe om dat doel te bereiken door met OCLC-lidbibliotheken en -partners samen te werken.

Ga aan de slag met linked data

Linked data gebruiken om de kennis van de wereld te delen

OCLC heeft altijd voorop gelopen in discussies en activiteiten die van invloed zijn op linked data en de toekomst van data-integratie op het hele web. OCLC Research blijft de mogelijkheden onderzoeken die linked data kunnen bieden aan onderzoekers en bibliotheken.

We hebben een internationale enquête gehouden over linked data over meer dan 150 bibliotheekprojecten om meer inzicht te krijgen in de manier waarop bibliotheken nu linked data gebruiken en hoe ze die in de toekomst willen gebruiken. Met deze informatie hebben we nieuwe, experimentele services ontwikkeld, zoals WorldCat Identities dat linked data aanmaakt om die zichtbaar te maken voor zoekmachines. Verschillende leden van OCLC Research hebben al diverse boeken, hoofdstukken en artikelen over dit onderwerp gepubliceerd.

Bovendien hebben we ruim 20 miljard triples gepubliceerd in het Resource Description Framework (RDF) model. Dit model is de grootste verzameling gelinkte informatiebronnen van bibliotheken ter wereld. En dat wordt mogelijk gemaakt door ons werk met VIAF, ISNI en andere thesaurusbestanden. Zo is het schema voor de FAST-onderwerpkoppen met facetten gebaseerd op de Library of Congress Subject Headings (LCSH) met links naar LCSH Authorities, evenals andere vooraanstaande bronnen, zoals VIAF, GeoNames en Wikipedia.

Meer over wat OCLC Research op het gebied van linked data doet

Initiatieven om data naar de toekomst te brengen

OCLC werkt doorlopend aan de verbetering van zijn producten waarbij wij de kracht van WorldCat ten volle benutten. Wij doen onderzoek naar linked data en voeren proefprojecten uit, op basis waarvan we actief verkennen wat de beste manier is om linked-datarelaties op te nemen in WorldCat. Zo leveren de zoekopdrachten van gebruikers rijke en relevante resultaten op. Meer over de WorldCat-datasets die u kunt downloaden, vindt u op het OCLC Developer Network.

WorldCat-entiteiten is een manier om alle versies van een werk, plaats, concept, persoon, organisatie, gebeurtenis of andere soorten data te groeperen. WorldCat-werkentiteiten is nu beschikbaar voor ontwikkelaars en WorldCat-persoonsentiteiten is in ontwikkeling.

WorldCat-werken

In april 2014 heeft OCLC 197 miljoen WorldCat-werkentiteiten uitgegeven die verschillende uitingsvormen van een informatiebron samenbrengen in één gezaghebbend record. Met ingang van september 2019, zijn er meer dan 215 miljoen WorldCat-werkentiteiten beschikbaar. WorldCat-werkentiteiten koppelt alle beschrijvingen van een werk, ongeacht eventuele variaties in titel, uitgever, naam van de auteur, onderwerptitel en andere bibliografische gegevens. Door deze beschrijvingen te linken, wordt bibliotheekinformatie makkelijker vindbaar op de meestgebruikte zoekwebsites.

Bekijk een voorbeeld van een WorldCat-werkentiteit

WorldCat-personen

WorldCat-persoonsentiteiten koppelt stukjes informatie over een specifiek persoon en maakt daar een korte beschrijving van, inclusief verschillende notaties van de naam van die persoon, creatief werk van die persoon en biografische informatiebronnen over deze persoon. Met ingang van september 2019, bevat WorldCat-personen meer dan 117 miljoen beschrijvingen van auteurs, regisseurs, musici en anderen, die rechtstreeks afkomstig zijn uit WorldCat. OCLC heeft onlangs een proefproject uitgevoerd met linked data, waarbij bibliotheken in hun dagelijkse werk gebruik maakten van WorldCat-personen.

Bekijk een voorbeeld van een WorldCat-persoonsentiteit

Linked data als gezamenlijke inspanning

OCLC werkt nauw samen met andere organisaties, zoals de Library of Congress, W3C en andere groepen die werken met datastandaarden, om een bijdrage te leveren aan de discussies en initiatieven met betrekking tot linked data. Zo zorgen wij dat bibliotheekdata worden opgenomen op het web. Wij geloven dat MARC uiteindelijk zal worden vervangen door data die linked data vertegenwoordigen. Door met andere organisaties samen te werken en WorldCat-data voor hen beschikbaar te maken, verhogen we niet alleen de waarde van WorldCat, maar dragen we er tevens aan bij dat bibliotheken een stem blijven houden in hoe informatiebeheer er in de toekomst uitziet.

BIBFRAME

OCLC blijft zich toeleggen op de samenwerking met de Library of Congress en de bibliotheekgemeenschap om de BIBFRAME-standaard te helpen afmaken. BIBFRAME is een evolutiemodel voor het delen en verbinden van bibliografische gegevens. Meerdere variabelen zijn in voortdurende evolutie en wij zullen de BIBFRAME-data blijven evalueren om onze linked data-strategie aan de hand van die ontwikkelingen te plannen. Het doel daarvan is om alle OCLC-leden hun collecties blijvend in WorldCat te laten registreren.

Schema.org

Als gevolg van het werk dat OCLC met W3C doet, krijgen WorldCat-entiteiten een markering in het schema.org-lexicon, zodat zoekmachines en andere systemen informatie uit bibliotheekdata kunnen ophalen en gebruiken. Dit standaardlexicon is ontwikkeld en wordt gesponsord door belangrijke technologiebedrijven en fungeert als de datataal die moderne zoekmachines het beste begrijpen. Bezoekers worden naar bibliotheekwebsites geleid en krijgen betere opties voor selectie-, acquisitie- en licentiewerkzaamheden dankzij het feit dat WorldCat gebruikmaakt van schema.org.

Programma voor coöperatief catalogiseren

OCLC werkt actief samen met nationale bibliotheken, universiteiten en uitgevers in het Program for Cooperative Cataloging (PCC) om manieren te vinden om MARC efficiënt om te zetten naar linked data met behoud van de originele bedoelingen van de catalogiseerder. Zo onderzoeken ze ook kansen om URI's te isoleren in aparte subvelden die op dit moment nog ongebruikt zijn.