Nederlands

Gezamenlijk gedeelde fysieke collecties
strategie

OCLC heeft de visie om onze gevestigde infrastructuur en voortrekkersrol in te zetten om bibliotheken nog beter in staat te stellen collectief de gezamenlijke collectie uit te bouwen, te beheren en te verzorgen.

WorldCat® en het belang ervan voor de gezamenlijke collectie

WorldCat speelt een essentiële rol in het ecosysteem van bibliotheken. Hier wordt vastgelegd wat bibliotheken in hun collecties hebben en het is een belangrijke weerspiegeling van wetenschappelijke kennis en cultuur. WorldCat stelt bibliotheken in staat om op grote schaal samen te werken en hun collecties uit te bouwen en te delen.

Bibliotheken houden nu de wijze waarop ze hun fysieke collecties beheren tegen het licht. Het beheer van de gezamenlijke collectie is een centraal aandachtspunt. Bibliotheken kijken steeds meer naar de relatie tussen lokale fysieke collecties, verschillende niveaus van gezamenlijk gedeelde collecties en gedigitaliseerde collecties. Door de fysieke collectie beter te beheren en al het bronnenmateriaal te zien als onderdeel van een wereldwijde gezamenlijke collectie, stimuleren ze meer mensen de bibliotheek te zien als een plaats voor leren, innovatie en samenwerking.

Veel bibliotheken beheren al hun lokale fysieke collecties met behulp van OCLC. Dit doen ze als onderdeel van een bredere aanpak voor de documentatie en het gezamenlijk delen van die wetenschappelijke kennis en culturele uitingen. Gezien de centrale rol van WorldCat kijkt de community voor ondersteuning ook hierin naar WorldCat en andere services van OCLC, zoals WorldShare® Interlibrary Loan.Analyse en visualisatie van uw collectie

OCLC biedt tools en services om monografieën te helpen beheren, delen, archiveren of verwijderen, waardoor er waardevolle bibliotheekruimte vrijkomt. GreenGlass® is een speciaal ontworpen interactieve applicatie, waarmee u uw fysieke collectie beter kunt verkennen.

 

Onderzoek naar gezamenlijk gedeelde collecties

Bibliotheken maken deel uit van een steeds complexer netwerk van vraag en aanbod van informatie. Het is ons doel om bibliotheken meer inzicht te geven bij organiseren van collecties en diensten in deze veranderende netwerkomgeving.

Onze onderzoeksagenda is erop gericht meer inzicht te krijgen in de factoren waardoor bibliotheken zich laten leiden bij hun keuze voor sourcing en opschaling, als ze een maximaal effect willen sorteren en hun collecties en diensten zo efficiënt mogelijk willen aanbieden. Ons werk richt zich op drie samenhangende gebieden.

  • Begrip van de gezamenlijke collectie
  • Optimalisatie van het delen van informatiebronnen
  • Sourcing en schaalvoordelen

Klik voor meer informatie over het onderzoek van OCLC op Understanding the System-wide Library.

 

Bewaren van gedeelde monografieën in Noord-Amerika

Sinds 2013 zijn 173 academische bibliotheken verspreid over 18 Amerikaanse staten en 5 Canadese provincies formele bewaarplichten aangegaan met behulp van de tools en services voor gedeelde fysieke collecties van OCLC. Deze instellingen hebben gezamenlijk 8,9 miljoen verschillende edities (titels), die 22,9 miljoen fysieke holdings vertegenwoordigen, bestemd om voor de lange termijn te worden bewaard.

Zie onze monografieënkaart voor gedeelde fysieke collecties, waar u deze bewaarde titels kunt bekijken op locatie, programma en titel.

Registratie van de collectie

De registratieservice van OCLC voor gedeelde fysieke collecties stroomlijnt het groepsgewijs vastleggen van en bewaarplicht voor individuele monografieën zodat fysieke collecties sneller worden toegevoegd aan de gezamenlijke collectie. Wat er wordt vastgelegd, vindt u in WorldShare Collection Manager, WorldShare Record Manager, FirstSearch® en Connexion®.

  • Maakt een efficiënte registratie mogelijk van afspraken omtrent het bewaren van individuele monografieën in WorldCat
  • Er wordt gebruik gemaakt van niet-MARC-gegevens om lokale holdingsrecords (LHR’s) in WorldCat aan te maken (via 583 Action Note) die overeenkomen met OCLC’s richtlijnen voor metagegevens van gedeelde fysieke collecties
  • Er kunnen MARC-records voor lokaal gebruik in verschillende indelingen worden gegeneerd, zoals non-interleaved LHR’s, die kunnen worden geïmporteerd in bibliotheekbeheersystemen
  • Er is niet langer een tweede OCLC-symbool nodig voor gedeelde fysieke collecties om afspraken omtrent het bewaren van gedeelde fysieke collecties vast te leggen
  • Het type holding voor gedeelde fysieke collecties wordt ingesteld in het bibliografische record in WorldCat om weergave en doorzoeken van de data mogelijk te maken
  • Als uw bibliotheek een abonnement heeft voor catalogiseren of voor de registratieservice van OCLC, dan is dit onderdeel van dat abonnement

Lees de documentatie om te zien hoe u toegang krijgt tot de service.

OCLC heeft, in nauwe samenwerking met het Center for Research Libraries (CRL) een subsidie van de Andrew W. Mellon Foundation ontvangen om de basisinfrastructuur van de OCLC WorldCat-database en CRL’s Print Archives Preservation Registry (PAPR) te verbeteren. Hierdoor moeten nuttige data voor gezamenlijk beheer van fysieke seriële uitgaven in deze databases kunnen worden ondergebracht en toegankelijk gemaakt.

Lees meer in het persbericht

Ontvang het laatste nieuws over dit project

 

Onze monografieënindex

Deze cijfers zijn gebaseerd op 281 Amerikaanse wetenschappelijke bibliotheken en 122 miljoen holdings. Onder deze wetenschappelijk bibliotheken bevinden zich onderzoeksbibliotheken, staatsuniversiteiten, 4-jarige hogescholen en een paar community colleges (korte beroepsopleidingen).

Maatstaf collectie: universiteitsbibliotheken in de VS Gemiddelde waarde Hoge waarde Lage waarde
Aantal monografieën 433.045 3.297.093 417
Titels in bezit van meer dan 100 bibliotheken – zelfde uitgave 72% 94% 2%
Titels in bezit van vijf of minder bibliotheken – ongeacht uitgave 2% 27% 0%
In bezit van HathiTrust met auteursrechtstatus 42% 56% 22%
In bezit van HathiTrust met openbare status 6% 16% 0%
Titels waarvan geen gebruik is geregistreerd 43% 100% 9%
Titels met geregistreerd gebruik van één tot drie 32% 54% 0%
Titels met geregistreerd gebruik van vier of meer 25% 65% 0%
Publicatiejaar meer dan 10 jaar oud (ten tijde van uittreksel) 90% 100% 61%
Mogelijke dubbelingen 8% 54% 0%

Bijgewerkt: maart 2019

Maatstaf collectie: universiteitsbibliotheken in Canada (16) Gemiddelde waarde Hoge waarde Lage waarde
Aantal monografieën 1.026.798 2.110.657 164.044
Titels in bezit van meer dan 10 Canadese bibliotheken – zelfde uitgave 55% 78% 9%
Titels in bezit van twee of minder Canadese bibliotheken – ongeacht uitgave 8% 20% 2%
In bezit van HathiTrust met auteursrechtstatus 36% 46% 19%
In bezit van HathiTrust met openbare status 3% 6% 1%
Titels waarvan geen gebruik is geregistreerd 32% 45% 16%
Titels met geregistreerd gebruik van één tot drie 28% 48% 18%
Titels met geregistreerd gebruik van vier of meer 39% 57% 23%
Publicatiejaar meer dan 10 jaar oud (ten tijde van uittreksel) 87% 95% 83%
Mogelijke dubbelingen 15% 31% 6%

Bijgewerkt: maart 2019

Ervaringen van leden

ci-cci_thumb

Deel uw printcollectie om uw bibliotheek uit te kunnen breiden

Hoe een kleine groep universiteits-bibliotheken in Iowa het Central Iowa – Collaborative Collections Initiative opzette voor het delen van printitems.