Nederlands

Gedeelde fysieke collecties en de gezamenlijke collectie

De leidende rol van OCLC op het gebied van gedeelde collecties is afhankelijk van onze gevestigde infrastructuur, ons netwerk en onze expertise. Dankzij deze basis kan uw bibliotheek of groep collectief de gezamenlijke collecties uitbouwen, beheren en verzorgen.

Waarom fysieke collecties samen delen?

Een effectief programma voor het samen delen van fysieke collecties helpt u:

 • Wetenschappelijke records te beschermen
 • De kosten voor het onderhoud van weinig gebruikte titels onderling te delen
 • Kostbare ruimte in de bibliotheek terug te winnen door de collectie zorgvuldig te evalueren

Met onze tools voor het registreren en zoeken van gedeelde fysieke collecties, beschikt u over alle gegevens die u nodig heeft om een uitgebreid programma voor gedeelde fysieke collecties in uw bibliotheek te ondersteunen. Deze tools zijn ontworpen om u te helpen beslissingen te nemen ten aanzien van uw collectie.

icon_shared_print

De rol van WorldCat bij gezamenlijke collecties

Meer dan 18.000 bibliotheken delen hun gegevens en collecties via WorldCat

WorldCat biedt een weergave van het wereldwijde wetenschappelijke en culturele record door de lens van bibliotheekcollecties. Door uw bezitsgegevens in WorldCat te onderhouden, voegt uw bibliotheek zich bij duizenden andere bibliotheken door op grote schaal uw collecties te delen en samen te werken aan het bijhouden ervan.

Het gebruik van de bibliotheekruimte verandert, en dus verandert ook de toekomst van fysieke collecties. Er zijn steeds meer elektronische en digitale bronnen en komen er steeds meer mogelijkheden voor het delen van fysieke collecties met andere bibliotheken. Als u meewerkt aan een gezamenlijke collectie via WorldCat, dan hoeft u niet langer elk boek aan te schaffen waar uw gebruikers om vragen. In plaats daarvan kunt u met andere bibliotheken samenwerken om toegang te krijgen tot het gewenste materiaal.

We helpen al veel bibliotheken bij het verkleinen van hun lokale fysieke collecties met een verantwoorde aanpak van hun wetenschappelijke en culturele records. Dit doen we door WorldCat te gebruiken als basis. De OCLC-services die op de gegevens in WorldCat zijn gebaseerd, geven u de informatie die u nodig heeft om belangrijke beslissingen te nemen. Zo weet u welk fysiek bronnenmateriaal u zelf deelt en welke anderen aanleveren.


Leg uw afspraken vast

Via de WorldShare® Collection Manager kunt u gemakkelijk afspraken vastleggen in WorldCat ten aanzien van het behoud van gezamenlijk gedeelde fysieke collecties en bijdragen aan de collectieve collectie.

 • Leg losse en meerdelige monografieën en reeksen in bulk vast
 • Zorg dat er geen meerdere profielen meer nodig zijn
 • Maak registratie door groepen of agenten mogelijk 
 • Leg afspraken vast over metadata in MARC-indeling en pas ze weer aan, en voer MARC-records in meerdere indelingen uit

U heeft de mogelijkheid om afspraken over het behoud van fysieke collecties vast te leggen in de Collection Manager als onderdeel van uw abonnement voor catalogiseren en metadata bij OCLC of op de registratie van holdings.

Zorg dat uw afspraken vindbaar zijn

Als andere bibliotheken kunnen zien welke afspraken u heeft vastgelegd ten aanzien van het gezamenlijk delen van fysieke collecties, dan kunt u uw bronnenmateriaal beter delen. Als u uw afspraken voor gezamenlijk gedeelde fysieke collecties vastlegt in WorldCat, dan kunnen andere bibliotheken uw bronnenmateriaal vinden via verschillende services. En kunt u hun bronnenmateriaal vinden.

Afspraken over het behoud van gezamenlijk gedeelde fysieke collecties zijn vindbaar via verschillende OCLC-services, die elk op een andere manier van pas kunnen komen. Zo kunt u de behoudgegevens van query-collecties in bulk downloaden in de Collection Manager. De WorldCat Metadata API biedt dynamisch toegang tot vastgelegde afspraken. En helpen FirstSearch en WorldShare Record Manager u afspraken voor gezamenlijk gedeelde fysieke collecties in uw reguliere werkprocessen te vinden.

Uw collectie analyseren en visualiseren

Om te beslissen welke fysieke items moeten worden behouden of worden gedeeld, heeft u uitgebreide informatie nodig ter onderbouwing van uw keuze. GreenGlass is een applicatie die de gegevens van uw bibliotheek combineert met data uit WorldCat, zoals populariteit van een titel, afspraken voor behoud van andere bibliotheken en beschikbaarheid via open access. GreenGlass® zet deze informatie om naar dynamische visualisaties, zodat u uw beslissingen over fysieke titels kunt onderbouwen met feiten. Zo kunt u beter beslissen welke titels u wilt behouden, uit de circulatie wilt halen of volledig wilt verwijderen.

 • Bekijk uw collectie tegen de achtergrond van een gezamenlijk gedeelde collectie
 • Snel scenario's opstellen voor het beheer van fysieke collecties en deselectie
 • Maak rapportages en lijsten op maat ter ondersteuning van uw activiteiten voor collectiebeheer en gezamenlijk gedeelde fysieke collecties

Praat met andere bibliotheken die hun fysieke collectie gezamenlijk delen

Op het OCLC Community Center kunt u praten met andere bibliotheken die gezamenlijk gedeelde fysieke collecties gebruiken. Hier vindt u nieuws, kunt u deelnemen aan discussies, onderling ideeën uitwisselen, zich aanmelden voor evenementen, etc. Bibliotheekmedewerkers die verantwoordelijk zijn voor gezamenlijk gedeelde fysieke collecties kunnen hier virtueel met elkaar en met OCLC overleggen over onderwerpen die betrekking hebben op de registratie, vindbaarheid en beslissingen ten aanzien van de gezamenlijke collectie.

Deze Community is toegankelijk voor medewerkers van instellingen met een abonnement bij OCLC voor catalogiseren en metadata, voor FirstSearch/WorldCat Discovery, of die een actief project met GreenGlass hebben lopen. Als u nog geen inloggegevens heeft, dan kunt u deze via dit formulier aanvragen.

Inloggen op het OCLC Community Center


Next-blog: De kat die niet blafte (David Whitehair)

Van de OCLC Next-blog: De kat die niet blafte

OCLC heeft samen met het Center for Research Libraries (CRL) een tweejarig project afgerond (dat werd gesponsord door de Andrew W. Mellon Foundation). Het doel van dit project was onder meer om meer ondersteuning te bieden bij de registratie van afspraken rondom het behoud van reeksen in WorldCat. Deze verbeteringen zorgen niet alleen voor een betere discovery van data over gezamenlijk gedeelde fysieke collecties in alle services van OCLC, maar hebben de inspanningen van CRL met betrekking tot Print Archives Preservation Registry (PAPR) en van andere partners versterkt.Bij het afronden van het project was de inschatting dat OCLC en haar lidbibliotheken ongeveer 15 miljoen afspraken per jaar zouden registreren. Het blijkt dat er in totaal nu zelfs wel meer dan 23 miljoen afspraken voor behoud zijn toegevoegd.

Er zijn heel veel organisaties en partners die hebben bijgedragen aan het succes van dit project. Maar ik maak graag van de gelegenheid gebruik om stil te staan bij de instellingen die de belangrijkste bijdrage hebben geleverd...

Onderzoek naar gezamenlijk gedeelde collecties

Uw bibliotheek maakt deel uit van een steeds complexer netwerk van vraag en aanbod van informatie. Door middel van diepgaand en inzichtelijk onderzoek kunnen wij u helpen uw collecties en services in deze veranderende netwerkomgeving te organiseren.

Ter uitbreiding van ons onderzoeksbestand verkennen we de trend naar het beheer van gedeelde collecties, met name in Noord-Amerika. Naast de onderstaande rapporten zijn meer bronnen te vinden in ons onderzoeksgebied Gezamenlijke collecties.

  Reflections on Collective Collections

  16 January 2020

  Brian Lavoie, Lorcan Dempsey, Constance Malpas

  Collective collections are the combined holdings of a group of libraries, analyzed and possibly managed as a unified resource. Constructing, understanding, and operationalizing collective collections is an increasingly important aspect of collection management for many libraries. This article presents some general insights about collective collections, drawn from a series of studies conducted by OCLC.

  The US and Canadian Collective Print Book Collection: A 2019 Snapshot

  26 September 2019

  Brian Lavoie

  In this position paper, Lavoie traces the contours of the US and Canadian collective print book collection—the collective print book holdings of all libraries in the US and Canada whose collections are registered in WorldCat. The paper examines the US/Canadian collective print book collection for insight and trends and includes a new rendering of the mega-regional map of US/Canadian Collective Print Book Collections.

  Operationalizing the BIG Collective Collection: A Case Study of Consolidation vs Autonomy

  20 August 2019

  Lorcan Dempsey, Constance Malpas, Mark Sandler

  The proposed framework recommends strategies for advancing the Big Ten Academic Alliance’s (BTAA) collective collections toward a more purposeful coordination of their print collections. It defines four traits of a purposeful collective collection that can also apply broadly to other consortium settings.

Meer onderzoek naar gezamenlijk gedeelde collecties

Meer informatie aanvragen

Meer informatie? Neem dan contact met ons op. Velden met een asterisk (*) zijn verplicht.

Nieuws

Kijkt u binnenkort weer voor meer nieuws

Meer nieuws over gedeelde fysieke collecties

Meer informatie

Oplossingen van OCLC voor gedeelde fysieke collecties

Download de handleiding voor gedeelde fysieke collecties

Leden aan het woord

Bibliotheek van University of New Mexico

Selecteer bronnen voor externe opslag met vertrouwen en transparantie

Lees hoe de bibliotheek van de University of New Mexico transparantie behield bij het selecteren van items voor externe opslag.

ci-cci_thumb

Deel uw printcollectie om uw bibliotheek uit te kunnen breiden

Hoe een kleine groep universiteits-bibliotheken in Iowa het Central Iowa – Collaborative Collections Initiative opzette voor het delen van printitems.