Nederlands

East Baton Rouge Parish Library

Maak opnieuw verbinding met uw personeel en community

Foto van medewerkers bij East Baton Rouge Parish Library

Logo van East Baton Rouge Parish Library

Het personeel begreep Geek the Library. Het concept was gemakkelijk te omarmen en iedereen kon de campagne op hun niveau beleven en vervolgens de gebruiker op hun niveau tegemoettreden."

Mary Stein
Assistant Director, Administrative Services, East Baton Rouge Parish Library

Na enkele jaren politiek en persoonlijk gekrakeel vroeg de administratie bij East Baton Rouge Parish Library in Baton Rouge, Louisiana zich af wat er gedaan kon worden om interne en externe relaties te herstellen. Volgens Mary Stein, Assistant Director, Administrative Services kwam de Geek the Library®-bewustmakingscampagne op het juiste moment. Het team gebruikte de campagne om de bibliotheek te rebranden als een plek die relevant is voor iedereen en voor goede banden met de community. De campagne bood een kans voor verandering en ontwikkeling in alle delen van de bibliotheek, vooral bij het personeel. Buy-in, betrokkenheid en enthousiasme van medewerkers hebben het programma tot een succes gemaakt.

De East Baton Rouge Geek the Library-campagne liep van de herfst 2011 tot zomer 2013. Dit lange tijdsbestek vroeg om een solide plan en voortdurende ontwikkeling, iets dat Mary zag als een nieuwe kans voor impact op de lange termijn. Met een groot systeem, waaronder meerdere vestigingen en meer dan 500 personeelsleden, bracht het plan van Mary een aantal uitdagingen met zich mee. Communicatie met personeel moest bijvoorbeeld goed getimed en doelgericht zijn, wat via geplande een-op-eenvergaderingen is afgehandeld.

"Ik wilde dat het personeel zich afvroeg: 'Wat is mijn missie?' Allereerst: 'Hoe pak ik de geek aan en hoe ondersteunt de bibliotheek dit?' en dan dat gesprek naar buiten brengen en nadenken over wat onze bibliotheek doet voor leden van de gemeenschap."

Een van de meest tastbare resultaten van de campagne waren de gegevens die werden verzameld in de 'geek-week' van elke afzonderlijke vestiging, waaronder community-inzicht over strategische planningsvragen. De ervaring bood ook de ideale omstandigheden voor medewerkers om actief bij te dragen aan de missie van de bibliotheek. Met de vraag 'Hoe pak je de geek aan?' konden zelfs de meest gereserveerde medewerkers deelnemen aan zinvolle gesprekken die vaak leidden tot partnerschappen of andere verwijzingen.

Zelfs met activiteit in elke vestiging, co-branded programmeren en veel presentaties heeft Mary nog steeds het gevoel dat ze meer had kunnen doen. "Je kunt niet alles doen," merkte ze op, "en dat is onder andere wat dit programma mooi maakt. Er zijn geen verplichtingen. Er is geen vast recept. En het is volledig schaalbaar. Je kunt het passend maken ongeacht je capaciteit ... en je wordt alleen beperkt door je eigen fantasie over hoe je het kunt laten werken."

Relevante services en programma's

GEEK THE LIBRARY

WEBJUNCTION

Kaart met de locatie van East Baton Rouge Parish Library

Overzicht van deze bibliotheek

  • Bibliotheeksysteem omvat een hoofdbibliotheek, 13 vestigingen en twee bibliotheekbussen
  • Bedient een oppervlakte van bijna 1180 vierkante kilometer met meer dan 441.000 inwoners
  • Beheert een staf van meer dan 500 mensen

Ervaringen van andere leden

charlotte-mecklenburg_thumb

Stimuleer uw medewerkers om zelfstandig te leren

Hoe het zelfgestuurde leerprogramma van Charlotte Mecklenburg Library directe invloed had op de kwaliteit van hun dienstverlening.

miami-public_thumb

Gemeenschappelijke informatie over gezonde leefgewoonten

Hoe de Miami Public Library services biedt om gezonde leefgewoonten aan te leren.