Nederland

  • Nederlands

Recordgebruik en gegevenslicentie voor WorldCat

WorldCat-rechten en -verantwoordelijkheden van het OCLC-collectief

Dit beleid erkent de essentiële behoefte van OCLC-leden om hun gegevens te hergebruiken en te delen met allerlei partners en op allerlei systemen, websites en in allerlei applicaties. Ons doel bij de ontwikkeling van dit beleid was om de mogelijkheden voor het openlijk delen van gegevens te maximaliseren, en tegelijk beperkingen in te stellen waarmee het langdurige behoud van WorldCat, de geleverde services en resultaten voor leden en het OCLC-collectief wordt verzekerd. Dit beleid,WorldCat-rechten en -verantwoordelijkheden van het OCLC-collectief, vervangt de Richtlijnen voor gebruik en transfer van OCLC-records.

Een praktijkcode voor het OCLC-collectief

Dit beleid legt aan de leden van de organisatie een praktijkcode op, die is gebaseerd op gedeelde waarden, vertrouwen en wederkerigheid. Het beleid is niet gericht op problemen, gedetailleerde bepalingen of beperkingen inzake het eigendom van gegevens, maar op de rechten en verantwoordelijkheden van leden, met als algemeen doel het stimuleren van innovatie in ons steeds veranderend informatielandschap.

Het beleid voor WorldCat-rechten en -verantwoordelijkheden omschrijft de volgende rechten van OCLC-leden:

  • Het recht om hun gegevens over te dragen aan individuele wetenschappers, ten behoeve van hun persoonlijke, universitaire of wetenschappelijke onderzoek of studie;
  • Het recht om hun gegevens over te dragen aan bibliotheekconsortia en openbare instanties die werken voor of namens bibliotheken;
  • Het recht om hun gegevens over te dragen aan andere bibliotheken en educatieve, culturele of wetenschappelijke instellingen, ongeacht of deze al dan niet leden zijn van OCLC;
  • Het recht om hun gegevens over te dragen aan agenten die namens hen handelen.

Daarnaast worden de leden aangemoedigd om OCLC te verwijzen naar derden voor het ontwikkelen van zakelijke regelingen, en om nieuwe kansen om te werken met derden te verwijzen naar OCLC.

Gemeenschapsnormen

Aan OCLC deelnemende instellingen eisen dat bibliografische gegevens worden gebruikt conform de gemeenschapsnormen van het OCLC-collectief, zoals vastgelegd in WorldCat-rechten en -verantwoordelijkheden van het OCLC-collectief (de "Gemeenschapsnormen"). In de afgelopen veertig jaar hebben meer dan 26.000 bij OCLC aangesloten bibliotheken gewerkt aan de creatie van WorldCat. De gemeenschapsnormen helpen om OCLC te ondersteunen en ons blijvend in staat te stellen om gegevens te leveren.

Aanbeveling van Open Data License voor gegevens afgeleid van WorldCat

OCLC wil, met instemming van de OCLC Global en Regional Councils en de Board of Trustees, de licentie Open Data Commons Attribution (ODC-BY) aanbevelen voor OCLC-leden die hun bibliotheekcatalogi willen uitgeven via een licentiestructuur voor open gegevens. Deze aanpak past zowel bij de WorldCat-rechten en -verantwoordelijkheden als bij het steeds veranderende gegevenslandschap waarin veel bibliotheken nu zoeken naar methoden om hun bibliografische gegevens gratis online beschikbaar te stellen. Deze aanbeveling anticipeert op innovatief hergebruik en de volledige integratie van WorldCat en andere bibliotheekgegevens in de bredere online omgeving.

Toewijzing

Open Data Commons Attribution (ODCA) is vereist.

Voorkeur voor toewijzing:

Bevat informatie van OCLC WorldCat die beschikbaar is op grond van de ODCA-licentie. Het OCLC-collectief eist dat gegevens in dit werk die zijn afgeleid van WorldCat, worden gebruikt conform de WorldCat-gemeenschapsnormen.

Standaardtekst voor datasets op startpagina´s

OCLC-leden kunnen de volgende standaardtekst gebruiken op pagina's waar naar verwachting groepen van buiten OCLC gegevens zullen bekijken of downloaden:

Deze database bevat gegevens die zijn afgeleid uit de WorldCat database, die wordt gemaakt en onderhouden door OCLC Online Computer Library Center, Inc. en haar leden. Met deze verwijzing bij het gebruik van gegevens die zijn afgeleid van WorldCat, ondersteunt u het OCLC-collectief en de WorldCat-database waarop wij vertrouwen, en kunnen wij goede informatiediensten blijven leveren aan onze bibliotheekgemeenschap en een breed publiek.

Deze database is beschikbaar op grond van de Open Data Commons Attribution License (ODC-BY), wat voor u deze verplichtingen inhoudt: Erkennen dat u deze database kunt gebruiken dankzij ons en OCLC, en de gemeenschapsnormen van OCLC raadplegen om te weten hoe onze instellingen dienen te worden behandeld.

Meer informatie over deze verplichtingen en de specificaties kunt u vinden in de tekst inzake ODC-BY, het Beleid voor recordgebruik en de rechten en verantwoordelijkheden inzake WorldCat, onze gemeenschapsnormen, onze veelgestelde vragen inzake gegevenslicenties en de rest van onze website. Indien u vragen hebt, neemt u contact op met recorduse@oclc.org.