,

Nederlands

WorldCat-logo

OCLC en gekoppelde gegevens

Ontmoet uw gebruikers op het open web

Onderzoekspraktijken zijn veranderd. Het is niet langer voldoende dat bibliotheken informatiebronnen beheren en toegankelijk maken voor gebruikers. De informatie moet nu zichtbaar gemaakt worden in de zoekmachines die mensen gebruiken. WorldCat biedt bibliotheken de gelegenheid om hun holdings op websites weer te geven op een manier die verder gaat dan bibliotheekcatalogi, in een indeling die zoekmachines, citaatbeheersystemen, campusplatforms, onderzoeksportals en andere informatiewebsites kunnen lezen en verder verwerken.

photo_people_researching
Chew Chiat Naun

"OCLC heeft een goede uitgangspositie..."

"OCLC heeft als belangrijke datahub een goede uitgangspositie om services op het gebied van linked data te ontwikkelen ten behoeve van de gehele bibliotheekgemeenschap." 

Chew Chiat Naun
Head of Metadata Creation
Harvard Library
Cambridge, Massachusetts, Verenigde Staten

De unieke rol die WorldCat speelt voor linked data

Jay Weitz [foto]

"...De meest betrouwbare bronnen"

“Historisch gezien beschikken bibliotheken over de meest betrouwbare bronnen met accurate informatie. Terwijl we steeds meer overgaan naar een toekomst van linked data, is die institutionele erfenis van gezaghebbende data almaar belangrijker. Mijn collega's en ik bij OCLC nemen die verantwoordelijkheid heel serieus. Het lukt niet altijd, maar we streven voortdurend naar de doorlopende verbetering van bibliografische en thesaurusdata voor een wereld die steeds afhankelijker wordt van die data.”

Jay Weitz
Sr. Consulting Database Specialist, Data Services and WorldCat Quality Management
OCLC
Dublin, Ohio, Verenigde Staten

In de bibliotheekdata in WorldCat zitten in de code enkele van de meest belangrijke, unieke en gezaghebbende informatiebronnen ter wereld vervat zoals VIAF® (Virtual International Authority File) en FAST (Faceted Application of Subject Terminology). Als linked data kan deze informatie in meer websites en online tools worden opgenomen dan het geval is bij bibliografische data met 'ouderwetse notatie'. Bibliotheekmedewerkers kunnen meer doen met hun data om informatiezoekers uit meer bronnen terug te halen naar bibliotheken, waardoor de relevantie van de bibliotheek in het bredere informatie-ecosysteem toeneemt. WorldCat herbergt meer bibliotheekdata dan enige andere database en is doorlopend in ontwikkeling om bij te blijven met de snel veranderende online onderzoekspraktijken.

Uit de research en experimenten van OCLC, in combinatie met de projecten die bibliotheken over de hele wereld ontwikkelen, blijkt dat er veel verbeteringen mogelijk zijn met linked data. Laten zien wat linked data kan betekenen, vereist een echte gezamenlijke inspanning. Wij leggen ons erop toe om dat doel te bereiken door met OCLC-lidbibliotheken en -partners samen te werken.

Lees een blogpost over linked data in bibliotheken

Een gedeelde infrastructuur voor entiteitsbeheer bouwen

mellon-foundation-logo

De Andrew W. Mellon Foundation heeft OCLC een subsidie van $ 2,436 mijoen toegekend om een gedeelde infrastructuur voor entiteitsbeheer te ontwikkelen. Dit platform ondersteunt initiatieven voor linked data in de hele bibliotheekgemeenschap.

OCLC investeert extra middelen om de toegankelijke en permanente infrastructuur voor entiteitsbeheer tegen december 2021 te voltooien. Met dit gecentraliseerde archief kunnen bibliotheken, OCLC en andere belanghebbenden gezamenlijk linked data beheren. Het ondersteunt ook links naar andere termenlijsten en standaardnamenlijsten, zodat de gemeenschap een solide basis voor linked data heeft om bibliotheekmateriaal online beter vindbaar te maken.

Meer informatie over de gedeelde infrastructuur voor entiteitsbeheer van OCLC

Mary Sauer-Games

"...een solide basis"

"Deze entiteiten vormen een solide basis waarop bibliotheken, organisaties voor cultureel erfgoed en wetenschappelijke communicatiegemeenschappen kunnen vertrouwen voor het beheren van hun collecties en onderzoeksresultaten en het vergroten van de vindbaarheid ervan op internet."

Mary Sauer-Games
Vice President, Global Product Management
OCLC
Dublin, Ohio, Verenigde Staten

De interoperabiliteit van digitale materialen verbeteren

Als medeoprichter van IIIF (het International Image Interoperability Framework) leidt OCLC de inspanningen om nieuwe standaarden te creëren voor het delen van structurele metadata over digitale beelden, audio en video met de bibliotheekgemeenschap.

Meer over nieuwe ondersteuning voor IIIF in CONTENTdm


linked_data_pilot_example2

Met dank aan The Huntington Library, Art Museum, and Botanical Gardens

Mensen verbinden met unieke digitale bronnen

OCLC is een eenjarige CONTENTdm-pilot met linked data gestart om schaalbare methoden te ontwikkelen voor het maken van ultramoderne machinevertegenwoordigingen van entiteiten en relaties.

  • Dit werk helpt bibliotheekgebruikers om unieke digitale bronnen in CONTENTdm-collecties beter vindbaar te maken, te evalueren en te gebruiken.
  • Bibliotheekmedewerkers profiteren van eenvoudigere metadatatools die data bevatten van bekende thesaurusservices en termenlijsten.

Meer over de CONTENTdm-pilot met linked data


Linked data voor bibliotheken creëren met Wikibase

De tien maanden durende Project Passage-pilot van OCLC laat bibliotheekmedewerkers van 16 Amerikaanse instellingen linked data creëren waarmee bibliotheek- en archiefresources in een Wikibase-sandbox worden beschreven. De bibliotheekmedewerkers werkten met OCLC aan een kader voor het combineren, evalueren en beheren van traditionele metadata als entiteiten en relaties van linked data. Deze mogelijkheid bracht het potentieel van linked data in bibliotheekcatalogi aan het licht, evenals de hiaten die moeten worden aangepakt voordat volledig overneembare machineleesbare semantische data volledig kunnen worden overgenomen.

passage-cover

Meer informatie:

kalan Knudson Davis

"Monumentale ontwikkeling..."

"[We] heroverwegen de structuur van het Bibliografisch Universum. Linked data, als een monumentale ontwikkeling met implicaties voor de toekomst van vindbaarheid van bibliotheekbronnen, hebben veel te bieden. Wij weten het. OCLC weet het. Uw bibliotheekleveranciers weten het."

kalan Knudson Davis
Special Collections Metadata Librarian
University of Minnesota
Minneapolis, Minnesota, Verenigde Staten


Linked data als gezamenlijke inspanning

OCLC werkt nauw samen met andere organisaties, zoals de Library of Congress, om ervoor te zorgen dat bibliotheekdata online worden opgenomen. Wij geloven dat MARC uiteindelijk zal worden vervangen door data die linked data vertegenwoordigen. Door met andere consortia voor datastandaards samen te werken en WorldCat-data voor hen beschikbaar te maken, verhogen we niet alleen de waarde van WorldCat, maar dragen we er tevens aan bij dat bibliotheken een stem blijven houden in hoe informatiebeheer er in de toekomst uitziet.

BIBFRAME

OCLC blijft zich toeleggen op de samenwerking met de Library of Congress en de bibliotheekgemeenschap om de BIBFRAME-standaard te helpen afmaken. BIBFRAME is een evolutiemodel voor het delen en verbinden van bibliografische gegevens. Meerdere variabelen zijn in voortdurende evolutie en wij zullen de BIBFRAME-data blijven evalueren om onze linked data-strategie aan de hand van die ontwikkelingen te plannen. Het doel daarvan is om alle OCLC-leden hun collecties blijvend in WorldCat te laten registreren.

Programma voor coöperatief catalogiseren

OCLC is actief betrokken bij bibliotheken binnen het Program for Cooperative Cataloging (PCC) om standaarden, beleid en best practices te onderzoeken terwijl metadata van bibliotheken overstappen van MARC naar linked data. OCLC neemt deel aan verschillende commissies en taskforces, waaronder de Standard Committee on Standards, de Standard Committee on Training en de Linked Data Advisory Group.