Nederlands

WorldCat.org™

Meer manieren om uw gebruikers naar WorldCat® te leiden

Stuur een aankondiging per e-mail.

Stuurt u regelmatig een nieuwsbrief of e-mail aan uw gebruikers? Gebruik dan onderstaand bericht om ze te informeren hoe ze kunnen zoeken in WorldCat.org.

Verspreid een persbericht.

Aan te passen persbericht

Pas dit persbericht aan en verstuur het aan lokale nieuwsbladen, websites, tv-stations en andere media.

 

Gebruik de WorldCat-permalink in blogposts en tweets en link naar WorldCat om het gebruik van bibliotheekmateriaal te stimuleren.

Promoot de WorldCat en CiteMe apps op Facebook (en volg WorldCat).

Plaats updates op Facebook met links naar uw lijsten met de meest recente items in uw collecties.

Werk uw profiel voor de WorldCat Registry bij.

Download de WorldCat Mobile pilot-app.

Plaats een video op YouTube om te vertellen waarom u WorldCat zo goed vindt, met als titel "Why I Love WorldCat".

Artikel van 1 minuut: Why I love WorldCatWHY I LOVE WORLDCAT.ORGWhy I Love WorldCat.org

Vraag een sleutel aan voor de WorldCat Search API en gebruik die.

Veel mensen beginnen te zoeken op zoekmachines en andere websites. WorldCat.org zorgt dat het bronnenmateriaal van uw bibliotheek ook daar te vinden is. Door betere vindbaarheid onderstrepen we het belang van bibliotheken als bron van informatie. Bovendien zorgen we dat iedereen snel en gemakkelijk toegang krijgt tot informatie in bibliotheken in de buurt of ver weg.

Beschikbaarheid van de service

  • Overal beschikbaar

Geplande evenementen

Watch this space for more upcoming webinars

On-demand webinars