Nederlands

Syndeo®

Zijn uw bibliotheken aangesloten op het wereldwijde kennisnetwerk?

Cover van Syndeo-rapporten

Vernieuwende doorbraken zijn afhankelijk van het doorlopend delen van kennis en de toegang daartoe. Bibliotheken uit alle hoeken van de wereld werken nu beter samen dankzij de activiteiten van OCLC en haar lidbibliotheken. Wij maken het mogelijk om de collectieve kennis van de wereld breed te delen, die leiden tot vernieuwende doorbraken.

Bibliotheken werken al tientallen jaren samen aan de ontwikkeling van gezamenlijk gedeelde catalogi waardoor op efficiënte, bredere toegang tot kennis mogelijk wordt. Naarmate de kosten voor het onderhouden van gezamenlijke catalogi zijn toegenomen, heeft de komst van technologie in de cloud de mogelijkheid gecreëerd om te werken in een genetwerkte omgeving, zonder dure IT-ondersteuning.

OCLC baant de weg met de introductie van Syndeo®, een pakket services die samenwerking van nationale en regionale bibliotheken faciliteert. Ontdek hoe u zich kunt aansluiten bij dit evoluerende wereldwijde kennisnetwerk.

Because what is known must be shared.®
Kennis is er om gedeeld te worden.

Deze case study is beschikbaar in het Duits, Engels, Frans en Spaans.

Download de casestudy