Nederlands

Een collectieve verantwoordelijkheid om de unieke waarde van WorldCat te beschermen

WorldCat®

OCLC heeft recentelijk de stap genomen om een rechtszaak aan te spannen tegen Clarivate PLC en dochterondernemingen Clarivate Analytics, Ex Libris en ProQuest om een einde te maken aan de toe-eigening van OCLC-activa ten behoeve van het bouwen van een eigen catalogiseerservice. Het lijkt erop dat Clarivate MetaDoor in de markt zet als nieuwe concurrent van WorldCat. Maar dat is niet het hele verhaal. Clarivate is een miljardenconcern dat probeert de investeringen, innovaties en activiteiten toe te eigenen van een non-profit bibliotheekorganisatie en van de bibliotheken voor wie de organisatie werkt.

Update: Op 7 november 2022 werd er een schikking bereikt. Conform de vertrouwelijke overeenkomst heeft OCLC een afwijzing van de rechtszaak ingediend. OCLC heeft WorldCat met succes verdedigd ter bescherming van de samenwerkingsservice die met en voor bibliotheken wereldwijd wordt ontwikkeld en onderhouden. Beschermen van gezamenlijke infrastructuur

WorldCat is een bijzondere prestatie in wereldwijde samenwerking. Wij hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om deze tool te beschermen. De metadata-experts van OCLC, bibliotheken en vele anderen hebben in de afgelopen 50 jaar bibliografische gegevens bijgedragen, uitgebreid, verbeterd en gedeeld om culturele en wetenschappelijke bronnen in internationale bibliotheken met elkaar te verbinden. Daarnaast vertegenwoordigt WorldCat een aanzienlijke en voortdurende investering van OCLC en de bibliotheekgemeenschap.

OCLC biedt de servers en rekenkracht voor de opslag van miljarden records, evenals de technologie om te zoeken naar die records en de zoekresultaten binnen milliseconden aan gebruikers in alle uithoeken van de wereld te tonen. Daarnaast is er geïnvesteerd in de infrastructuur, zoals het bewaken van de beveiliging en noodherstel, om de toegang tot WorldCat nu en in de toekomst te kunnen waarborgen. OCLC biedt echter meer dan uitsluitend IT-ondersteuning. Deskundige medewerkers werken met wetenschappelijke gegevensmodellen en zelfs kunstmatige intelligentie voor kwaliteitsverbetering op schaal. Dit levert tastbare voordelen op voor bibliotheken. In het afgelopen jaar zijn er bijvoorbeeld meer dan 100 miljoen bezitsrecords verbeterd. Welke impact heeft dit? Betere vindbaarheid en snellere beantwoording van aanvragen voor interbibliothecair lenen.

Ruim 100 miljoen

holdings verbeterd met de nieuwe service in slechts 4 maanden

MetaDoor is afhankelijk van de records in WorldCat om een levensvatbare, bruikbare dataset te zijn. Dit leidt tot een verzwakking van WorldCat, wegspelen van de concurrentie en hogere prijzen. Schade aan WorldCat doet afbreuk aan alles waar de gezamenlijk aan hebben gewerkt, inclusief beter catalogiseren, sneller delen van informatiebronnen, betere vindbaarheid, beter collectie- en bibliotheekbeheer en andere services waar duizenden bibliotheken en hun gebruikers elke dag op vertrouwen.


Innovaties voor alle bibliotheken

WorldCat is niet uitsluitend een plek waar individuele bibliotheken hun MARC-records wegschrijven en opslaan. De ware kracht zit in de doorlopende onderlinge samenwerking. In meer dan 90% van de gevallen is een catalogiseerrecord het resultaat van de gezamenlijke inspanningen van OCLC, uitgevers en bibliotheken om hun kennis van metadata toe te voegen. OCLC heeft in de afgelopen twee jaar ongeveer $68 miljoen en in de afgelopen vijf jaar $162 miljoen gespendeerd om de bibliografische records van bibliotheken en de bijbehorende metadata te ontwikkelen en te verbeteren.

Internationale data-experts werken iedere dag samen om de beschrijvingen in records te verrijken, waardoor deze beter vindbaar worden voor onderzoekers en andere bibliotheekgebruikers. Dit is een unicum. Dit wordt nergens anders op deze manier gedaan. En alle bibliotheken profiteren van deze gezamenlijke inspanningen.

Ruim 90%

van de records zijn verbeterd door experts

"Als bezitsgegevens kloppen, dan zorgt dit voor efficiëntere beheertaken, betere resultaten voor het delen van informatiebronnen en vindbaarheid op de plaats waar de gebruiker het nodig heeft."

Gina Winkler
Executive Director of Metadata and Digital Services bij OCLC

Lees meer over samenwerking in WorldCat


 Duurzaamheid voor de toekomst

Als MetaDoor op deze voet verder mag gaan, dan zullen de investeringen in WorldCat teruglopen naarmate de inkomsten dalen. Dit zal ertoe leiden dat de records waar MetaDoor van afhankelijk is, niet langer op eenzelfde manier beschikbaar zijn als nu het geval is. Uiteindelijk zullen heel veel bibliotheken hierdoor operationeel vastlopen.

Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om de levensvatbaarheid en waarde van WorldCat te behouden voor toekomstige generaties. Bijdragende bibliotheken verbinden zich ertoe om de bijdragen van alle bibliotheken te respecteren. De rechten en verantwoordelijkheden die aan WorldCat zijn verbonden, hebben ten doel de integriteit van WorldCat als eersteklas bibliotheekbron te behouden.

$162 miljoen

in investeringen in WorldCat-records sinds 2017


OCLC is al tientallen jaren toonaangevend in onderzoek naar linked data en wij blijven belangrijke stappen zetten in het inzetten van linked data voor een rijkere discovery-ervaring.

Meer informatie over onze laatste initiatieven op het gebied van linked data