Nederlands

Americas Regional Council

Cass Kvenild

Adjunct-decaan bibliotheken, University of Wyoming

Cass Kvenild

Cass Kvenlid is adjunct-decaan bibliotheken aan de University of Wyoming, waar zij sinds 2003 als bibliothecaris werkt. Zij is actief in ACRL, de Western Regional Storage Trust (WEST) en OCLC Research Library Partnership. Zij zit in het leiderschapsteam van de Wyoming DataHub. Haar onderzoeksinteresses zijn onder meer bibliotheekservices aan studenten op afstand en het raakvlak tussen technologie en leren van studenten in bibliotheken. In haar recente publicaties onderzoekt zij de rol van bibliotheekcollecties, partnerschappen en catalogi bij het stimuleren van exacte vakken in het basis- en voortgezet onderwijs. Zij is co-auteur van Classroom Assessment Techniques for Librarians en heeft meerdere artikelen en monografieën over embedded librarianship geredigeerd en geschreven. Zij ontving in 2011 de ACRL Distance Learning Librarianship award en in 2020 de ACRL Distinguished Education and Behavioral Sciences award.

Lidinstelling

University of Wyoming

Wyoming, VS

Term einddatum: 31 October 2025