Nederlands

Bijeenkomst van leden

Lid worden

Samen met andere bibliotheken werken aan de ontwikkeling van de branche

Het OCLC-lidmaatschap geeft u dus toegang tot bronnenmateriaal dat door het internationale samenwerkingsverband wordt ondersteund. OCLC gaat uit van het beginsel dat bibliotheken beter hun missie kunnen vervullen om alle kennis in de wereld te ontsluiten als zij hun intellectuele eigendom met elkaar delen. Via het lidmaatschap kunnen bibliotheken bijdragen aan het samenwerkingsverband en profiteren van de services, research en verschillende programma's en initiatieven, die uitsluitend ter beschikking worden gesteld aan leden van dat samenwerkingsverband.

Meer informatie? Neem contact met ons op


Bruce Newell

"OCLC is de vereenzelviging van de droom van bibliotheken. Samen kunnen we prachtige dingen bereiken, ongeacht waar ter wereld we zijn of in welke situatie we zitten."

Bruce Newell
Directeur van het Montana Library Network at the Montana State Library (1999–2006)
Afgevaardigde in OCLC Members Council (2000–2006)
Lid van de OCLC Board of Trustees (2006–2012)


Lid worden van OCLC

Wilt u lid worden van OCLC? Dat kan. U moet daarvoor wel iets doen. Veel bibliotheken zijn al jarenlang lid doordat zij hun holdings bijdragen aan WorldCat als individuele bibliotheek, als lid van een consortium of via een nationale bibliotheek.

Er zijn geen kosten verbonden aan het lidmaatschap, maar OCLC-lidbibliotheken leggen zich wel contractueel vast dat zij deelnemen aan coöperatieve diensten. Om uw lidmaatschap voor het samenwerkingsverband actief te houden, dient u jaarlijks minimaal een van de volgende activiteiten te ondernemen:

  • U draagt metadata bij
  • U deelt uw bezitsgegevens
  • U stelt digitale content beschikbaar aan andere leden via de WorldCat Digital Collection Gateway
  • U deelt bronnenmateriaal via OCLC-services als WorldShare Interlibrary Loan, of andere services
  • Een abonnement of contract afnemen voor een OCLC-systeem voor bibliotheekbeheer dat het internationaal delen van bronnen en collecties mogelijk maakt na de overstap op WorldShare.

Bekijk alle kwalificerende activiteiten per OCLC-service (PDF)