Nederlands

Bijeenkomst van leden

Lid worden

Samen met andere bibliotheken werken aan de ontwikkeling van de branche

Met een OCLC-lidmaatschap krijgt u toegang tot internationaal bronnenmateriaal, dankzij alle bibliotheken, musea en archieven die deel uitmaken van het samenwerkingsverband. OCLC gaat uit van het grondbeginsel dat bibliotheken beter kunnen voldoen aan hun missie om alle kennis in de wereld te ontsluiten, als zij hun intellectuele eigendom met elkaar delen. Via het lidmaatschap kunnen bibliotheken bijdragen aan het samenwerkingsverband en profiteren van de services, research en verschillende programma's en initiatieven.

Meer informatie? Neem contact met ons op


Guy Cobolet

"OCLC is al tientallen jaren HET netwerk voor bibliotheken: praktisch, efficiënt, gericht op de gebruiker, technisch geavanceerd, gestoeld op diepe en sterke kernwaarden, professioneel en ook ethisch verantwoord bezig."

Guy Cobolet

Afgevaardigde EMEA Regional Council
Bibliothèque interuniversitaire de Santé, Parijs 


Lid worden van OCLC

Bij de herziening van de protocollen van 2013 (die in juli 2014 van kracht werden) is besloten dat een bibliotheek aan de volgende voorwaarden dient te voldoen om lid te worden van OCLC:

  • Intellectuele content delen en/of deelnemen aan programma's voor het delen van resources of verwijzingen via een abonnement of contract voor een systeem van OCLC; of
  • Intellectuele content bijdragen of deelnemen aan programma's voor het delen van resources of verwijzingen via een OCLC-systeem aangeboden door een andere organisatie (bijv. een lokaal of regionaal samenwerkingsverband of consortium, een nationale of provinciale bibliotheek); of
  • Een abonnement of contract afnemen voor een OCLC-systeem voor bibliotheekbeheer dat het internationaal delen van bronnen en collecties mogelijk maakt na de overstap op WorldShare.

Al deze activiteiten worden aangemerkt als 'kwalificerende activiteiten'. Om lid te kunnen blijven, dient een regelmatig één of meer van deze activiteiten te vervullen en in het afgelopen jaar minimaal één kwalificerende activiteit te hebben vervuld. Indien er niet aan deze voorwaarde wordt voldaan, wordt de lidmaatschapsstatus van de betreffende instelling automatisch inactief gemaakt.

Bekijk alle kwalificerende activiteiten per OCLC-service (PDF)