Nederlands

WorldCat® Digital Collection Gateway

Met WorldCat Digital Collection Gateway kunt u:

De manier waarop uw content in WorldCat wordt weergegeven aanpassen

Icoontje van een computer

Met de metadatakaart van WorldCat Digital Collection Gateway kiest u hoe uw records in WorldCat verschijnen. Dankzij een preview van uw metadata in WorldCat.org™ kunt u de juiste content en verschijningsvorm selecteren voor de digitale collecties van uw bibliotheek.

Updates plannen zoals dat u het beste uitkomt

Icoontje van een kalender

Met de synchronisatieplanner kunt u updates aan WorldCat toevoegen conform uw lokale werkproces voor het aanleggen en onderhouden van uw digitale collecties. Verder kunt u aangeven hoe vaak u uw metadata wilt synchroniseren: per maand, per kwartaal, per half jaar of per jaar.

Profielen voor automatisch uploaden aanmaken

Icoontje van bestanden

Met behulp van de Digital Collection Gateway kunt u profielen aanmaken voor de metadata van uw digitale content, zodat deze regelmatig kan worden omgezet in WorldCat-formaat om dan te kunnen worden geüpload. Daarna kent WorldCat er een OCLC-nummer aan toe dat u in uw metadata kunt inbedden om synchronisatie te kunnen ondersteunen.

The WorldCat Digital Collection Gateway is a self-service tool for harvesting the metadata of your unique, open-access digital content into WorldCat. Once there, your collections are more visible and discoverable to end users who search WorldCat as well as other popular websites.

Beschikbaarheid van de service

  • WorldCat Digital Collection Gateway tool voor het binnenhalen van metadata

    Overal beschikbaar

Meer informatie

Download de brochure over de content in WorldCat Digital Collection Gateway

Download de brochure over de content in WorldCat Digital Collection Gateway
Download de brochure (US Letter-formaat)
Download de brochure (A4-formaat)

Aan de slag

WorldCat Digital Collection Gateway is gratis beschikbaar voor instellingen die hun metadata willen bijdragen aan WorldCat.

Aan de slag met de Digital Collection Gateway.