Nederlands

CONTENTdm®

Een nieuw leven voor speciale collecties

De McClay-bibliotheek van Queen’s University in Belfast maakt gebruik van CONTENTdm als virtuele leeszaal. Hierdoor zijn speciale collecties beschikbaar voor internationale samenwerkingsonderzoeken. Deze digitale omgeving biedt wereldwijde toegang tot een ongekende verzameling 19e eeuwse Chinese foto's gemaakt door universitair alumnus Sir Robert Hart, evenals andere unieke primaire bronnen, waardoor ook speciale collecties beschikbaar zijn voor studie en samenwerking.

De populariteit van deze primaire bronnen, en het gemak waarmee bibliotheekmedewerkers ze kunnen toevoegen aan CONTENTdm en WorldCat, heeft ze aangezet om ook andere collecties te digitaliseren. “De digitalisering van geesteswetenschappen heeft grote voordelen voor speciale collecties wat betreft toegang en behoud. Door te digitaliseren ligt de nadruk minder op het maximaliseren van de toegang tot en het behoud van collecties”, aldus Deirdre Wildy, hoofd Speciale collecties en archieven. CONTENTdm is een centrale zoekplaats voor deze digitale bronnen, zodat iedereen ter wereld toegang heeft tot zeldzame visuele artefacten die onderdeel zijn van de Ierse cultuur.

Deze case study is beschikbaar in het Engels en Spaans.

Download de casestudy