Nederland

  • Nederlands

Zo wordt u lid

Sluit u aan bij het samenwerkingsverband van OCLC

Er zijn geen kosten verbonden aan het lidmaatschap van OCLC. Wel is een abonnement vereist op WorldCat of andere diensten voor het bijdragen van intellectuele inhoud. Instellingen die elke drie jaar minstens één keer holdings bijdragen aan WorldCat, de grootste online database van bibliotheekbronnen ter wereld, behouden hun lidmaatschapsstatus.

Andere mogelijke inspanningen die recht geven op lidmaatschap, zijn bijdragen aan de QuestionPoint-kennisbank en het lenen of uitlenen van bronnen via de WorldCat Resource Sharing-service in het wereldwijde OCLC netwerk voor gedeelde bronnen.

Geïnteresseerde bibliotheken kunnen meer informatie vinden over het OCLC lidmaatschap in het Engels.

Meer weten? Neem contact met ons op