Nederland

  • Nederlands

Updates voor DDC 23

Hieronder (van de meest recente tot eerdere) updates voor het Dewey-classifcatiesysteem. Klik op het item indien u er meer informatie over wilt.

  • 004_20120716_DDC 23
  • 005.114-005.116_20120716_DDC 23
  • 006-006.8_20120716_DDC 23
  • 384.33_20120716_DDC 23

Alle auteursrechten in het Dewey Decimal Classification systeem zijn eigendom van OCLC.

Dewey, Dewey Decimal Classification, DDC, OCLC en WebDewey zijn geregistreerde handelsmerken van OCLC.