Nederland

  • Nederlands

Updates voor DDC 23

Hieronder (van de meest recente tot eerdere) updates voor het Dewey-classifcatiesysteem. Klik op het item indien u er meer informatie over wilt.

  • 004_20120716_DDC 23
  • 005.114-005.116_20120716_DDC 23
  • 006-006.8_20120716_DDC 23
  • 384.33_20120716_DDC 23

Alle auteursrechten in het Dewey Decimal Classification systeem zijn eigendom van OCLC.

Dewey, Dewey Decimal Classification, DDC, OCLC en WebDewey zijn geregistreerde handelsmerken van OCLC.

Wij zijn een samenwerkingsverband van bibliotheken over de hele wereld, dat sinds 1967 eigendom is van, bestuurd en onderhouden wordt door onze leden. Ons publieke doel is een toezegging aan elkaar—samen zorgen voor betere toegang tot de informatie in bibliotheken wereldwijd en manieren vinden om de kosten voor bibliotheken te reduceren door middel van samenwerking.