Nederland

  • Nederlands

Onderzoek: cruciaal voor ontwikkeling

OCLC doet continu onderzoek naar verbetering van het Dewey-classificatiesysteem. Bij OCLC Research worden verschillende projecten uitgevoerd waarin veel kwesties worden onderzocht, zoals verdere ontwikkeling van het DDC-systeem, alternatieve structuren, hulpmiddelen en regels, automatisch classificeren en nieuwe applicaties.

Onderzoek naar de organisatie van kennis
OCLC Research is jarenlang betrokken geweest bij onderzoek naar informatierangschikking met behulp van bibliotheekclassificatiesystemen zoals het Dewey-systeem. De populariteit van internet motiveert de onderzoekers om nieuwe rollen te verkennen voor traditionele bibliotheekinformatiesystemen zoals tools voor kennisbeheer van elektronische bronnen.

Het Scorpion-project
Scorpion is een project van OCLC Research waarmee indexering en catalogisering van elektronische bronnen wordt onderzocht. Aangezien onderwerpinformatie de sleutel is tot geavanceerd vinden, doorzoeken en clusteren van elektronische bronnen, richt Scorpion zich in eerste instantie op het bouwen van tools voor automatische onderwerpherkenning op basis van bekende classificatieschema's als DDC.