Nederlands

WorldShare Record Manager

Documentatie ter ondersteuning

Wilt u meer weten? Ga dan naar de pagina over WorldCat of lees meer over onze Expert Community en de WorldCat Metadata API.


WorldShare Record Manager helpt u overeenkomstige records in WorldCat te zoeken om kopieën sneller te catalogiseren en nieuwe records in WorldCat aan te maken of bestaande records te verrijken. Met de Record Manager kunt u dus efficiënt, record voor record de metadata van uw fysieke en elektronische bronnenmateriaal beheren. Dit kunt u doen met een MARC 21-editor of een Text View-editor. Bovendien kunt u met de Record Manager uw bezitsgegevens in WorldCat vastleggen of verwijderen en bibliografische en thesaurusrecords exporteren.

Beschikbaarheid van de service

  • Overal beschikbaar

Meer informatie

Studenten in de bibliotheek van Gateway Seminary

Sneller etiketten afdrukken met een eenvoudige aanpassing

Hoe Gateway Seminary nu sneller dan ooit aangepaste etiketten voor boekruggen maakt.

Student die zit te lezen in de Saddleback College Library

Tijd en geld besparen zonder de perfectionist in u tekort te doen

Hoe Saddleback College zijn bibliotheekcatalogus bijhoudt, meer geld overhoudt voor echte prioriteiten en nieuwe medewerkers helpt.

Geplande evenementen

Houd deze ruimte in de gaten voor geplande evenementen

On-demand webinars

Laatste nieuws

Houd deze ruimte in de gaten voor nieuws over WorldShare Record Manager.

Meer nieuws over WorldShare Record Manager »

Er is een gedetailleerde vergelijkingstabel beschikbaar, zodat u de functionaliteit in alle catalogiseerinterfaces gemakkelijker punt voor punt kunt vergelijken.

Praat mee op OCLC-CAT, een listserv-forum over alle catalogiseerdiensten van OCLC. Of doorzoek onze archieven.

Praat mee op OCLC-CJK, een discussieforum voor gebruikers. Of doorzoek onze archieven.

Praat met collega's in het Community Center voor WorldShare Record Manager.