Nederlands

Beheer van gezamenlijk
gedeelde fysieke collecties

Steeds meer wetenschappelijke en onderzoeksbibliotheken maken plannen en voeren programma's door om de verantwoordelijkheid en kosten voor het onderhouden van hun fysieke collecties gezamenlijk te delen. Deze projecten voor gezamenlijk gedeelde fysieke collecties helpen bibliotheekgroepen de bibliotheekruimte beter te benutten, inspanningen om collecties te ontwikkelen af te stemmen en zich te richten op specialistische collecties in plaats van algemene materialen. Nu moeten deze projecten operationeel worden gemaakt en OCLC ziet vier aandachtsgebieden:

Data-analyse

De data-analyse en ondersteuning van de besluitvorming die voor deze projecten vereist zijn, zijn tijdrovend en complex. Instellingsoverstijgende besluitvorming wordt vaak bemoeilijkt door verschillen in systemen, services en data. OCLC heeft GreenGlass (SCS) overgenomen om werkzaamheden voor collectiebeheer en projecten voor gezamenlijk gedeelde fysieke collecties sneller te laten verlopen. GreenGlass levert tools en services voor het beheer en delen van fysieke collecties door besluitvorming op basis van gegevens.

Meer informatie over GreenGlass

Afspraken

Retentieafspraken zijn de bouwstenen van de gezamenlijke collectie. De groep moet op de eerste plaats zeldzame items beschermen en ervoor zorgen dat er voldoende exemplaren beschikbaar zijn van wijdverspreide titels om te voldoen aan de behoeften van de gebruiker. Ontwikkeling van retentiescenario's op groepsniveau en gecoördineerde retentiecommitments die eerlijk zijn verdeeld over de deelnemers, maken het mogelijk verantwoordelijkheid te nemen op het niveau dat de groep geschikt acht.

Lees meer op de blog van RLUK

Validatie

Afhankelijk van omvang van de collectie, leeftijd en andere factoren kunnen managers van projecten voor gezamenlijk gedeelde fysieke collecties samen met hun instellingen werken aan verschillende niveaus voor validatie van de staat. Deze validatienotities kunnen worden opgenomen in het veld 583 ‡a Action. 

Registratie

Het is essentieel dat afspraken zodra deze zijn vastgelegd, worden geregistreerd om te zorgen dat alle bibliotheken in de groep (en buiten de groep), die afspraken op papier hebben. De registratieservice van OCLC voor gezamenlijk gedeelde fysieke collecties stroomlijnt het groepsgewijs vastleggen van retentieregels voor individuele monografieën zodat papieren collecties sneller kunnen worden toegevoegd aan de gezamenlijke collectie. Deze service maakt onderdeel uit van uw Cataloging Subscription. De registratieservice omvat een gestandaardiseerd bestand waarin u de data aanlevert die minimaal vereist zijn om een local holding record (LHR) te maken voor elke enkelvoudige monografie waarvan uw instelling heeft toegezegd dat ze deze zal behouden. Deze LHR's worden gekoppeld aan uw primaire OCLC-symbool en hebben een holdingtype voor een fysiek item dat gezamenlijk gedeeld wordt.

Extra informatie

Als u meer wilt weten over de community die is betrokken bij initiatieven voor gedeelde fysieke collecties, is het Print Archive Network (PAN) een uitstekende resource. Dit is een forum dat wordt gerund door het Center for Research Libraries.  

OCLC werkt samen met de bibliotheekgemeenschap aan het opstellen en evalueren van aanvullende eisen voor gezamenlijk beheer van fysieke collecties en de services die hiervoor nodig zijn. Wilt u meer weten of heeft u vragen over ons onderzoek of onze plannen? Vul dan het informatieaanvraagformulier op deze pagina in en druk op Verzenden.