Nederlands

EBLIDA en OCLC tekenen nieuwe meerjarige overeenkomst

Foto van Erna Winter (president van EBLIDA) en Saskia Leferink (algemeen manager, OCLC Benelux) die het akkoord ondertekenen tijdens de EBLIDA-conferentie in Lissabon, Portugal, in april 2024.
Foto is gemaakt door João Barata

Het European Bureau of Library, Information and Documentation Associations (EBLIDA) en OCLC hebben onlangs een meerjarige overeenkomst getekend. Hiermee geven beide organisaties blijk van hun streven om nauwer samen te werken en de onderlinge band te versterken.

Erna Winters, voorzitter van EBLIDA en Saskia Leferink, directeur OCLC Benelux, tekenden de overeenkomst tijdens de EBLIDA-conferentie in april.

Dankzij deze overeenkomst kunnen EBLIDA en OCLC nauwer samenwerken, voortbouwen op hun bestaande relatie, informatie toegankelijker maken en samenwerken met bibliotheken in heel Europa. De organisaties nemen daarnaast deel aan verschillende samenwerkingsprojecten, zoals het ondersteunen van conferenties en programma's.

"We zijn verheugd over de samenwerking met EBLIDA en zien dit als een mooie kans om samen met de bibliotheekgemeenschap de toegang tot kennis te vergroten en van elkaar te leren. Hierdoor kunnen we gezamenlijk de toekomst van het veranderende bibliotheeklandschap vormgeven," aldus Saskia Leferink.

"Het centrale gedachtegoed van OCLC is: ‘Kennis is er om gedeeld te worden’. We zijn blij dat OCLC en EBLIDA deze overeenkomst hebben getekend en dat we onze gedeelde kennis gaan delen binnen de bibliotheekwereld. Wij zijn ervan overtuigd dat wij gezamenlijk meer kunnen bereiken," zei Erna Winters.