Nederlands

Asia Pacific Regional Council

Helen Thomas

Adjunct-universiteitsbibliothecaris, Te Whare Wānanga o Waitaha/University of Canterbury

Helen Thomas

Helen Thomas is momenteel Pou Turarua in de Te Whare Wānanga o Waitaha. Deze functie behelst verantwoordelijkheid voor strategisch beheer van onderzoeksdiensten plus acquisitie, catalogisering en discovery. Zij heeft gewerkt in collectie-, technische en onderzoeksondersteunende services in universiteitsbibliotheken in Cymru | Wales en Aotearoa | Nieuw-Zeeland. Professioneel heeft zij een grote interesse in bibliotheeksystemen, waarbij zij recentelijk heeft gekeken naar vooroordelen in computersystemen en de uitdagingen van het tegengaan van ingebouwde technische vooroordelen. Zij werkt graag aan projecten en veranderingen waarbij relaties worden opgebouwd en kennis wordt gedeeld over hoe we de resultaten voor onze gebruikers kunnen verbeteren en onze professionele expertise kunnen vergroten. 

Lidinstelling

Te Whare Wānanga o Waitaha/University of Canterbury

Nieuw-Zeeland

Term einddatum: 31 October 2025