Nederlands

Bucknell University

Verhoog gebruik met aanvraaggestuurde acquisitie

Foto van studenten in de bibliotheek van Bucknell University

Logo van Bucknell University

"Nu we dankzij WorldShare Management Services eenzelfde proces hebben voor lenen en acquisitie, kunnen we overstappen naar een acquisitiemodel dat gedreven wordt door onze gebruikers."

Jennifer Clarke
Adjunct-directeur collectieontwikkeling en toegangsservices aan de Bucknell University

Al jaren viel het de bibliotheekdirectie van Bucknell University op dat materialen die via het normale acquisitieproces werden gekocht, slechts 20% van de tijd werden gebruikt. En dat items die waren aangeschaft op aanvraag van een student of medewerker van de universiteit ruim 80% van de tijd werden gebruikt. Om van deze kennis te kunnen profiteren, hadden ze alleen een systeem voor bibliotheekbeheer nodig waarbij processen van discovery tot levering aanzienlijk gestroomlijnd dienden te worden om aan de verwachtingen van hun gebruikers te kunnen voldoen.

"Dankzij OCLC WorldShare® Management Services zijn lenen en acquisitie in eenzelfde proces geïntegreerd," aldus Jennifer Clarke, adjunct-directeur collectieontwikkeling en toegangsservices bij Bucknell University. "Nu profiteren we van een uniek vraaggestuurd acquisitiemodel (DDA), omdat WorldCat®, ILLiad®2 en WorldCat Acquisitions geïntegreerd zijn."

"We wisten dat WorldShare Management Services vooral veel impact zou hebben op de processen achter de schermen. Dankzij WMS hebben we verschillende medewerkers op andere plekken kunnen inzetten."

Jennifer Clarke is ook blij dat haar bibliotheek nu dankzij WorldShare Management Services niet langer veranderingen hoeft door te voeren bij nieuwe technologieën of normen, zoals bij de implementatie van RDA. "OCLC doet dat voor ons. Bovendien hoeven we geen lokale hardware te onderhouden. En we hoeven geen lokale records meer in een apart systeem te laden, te onderhouden of ze eruit te verwijderen."

Met het geld dat Bucknell University bespaart dankzij de implementatie van WMS, hebben de bibliotheekmedewerkers een nieuw archiefsysteem kunnen aanschaffen voor de instelling. En met de tijd die ze nu besparen, hebben ze verschillende medewerkers op andere plekken kunnen inzetten. Bijvoorbeeld voor het aan het archief toevoegen van de nieuwe publicaties van het universiteitspersoneel, voor de marketing van de bibliotheek en de bevordering van bibliotheekprojecten.

Jennifer Clarke vindt het ook een mooie gedachte dat haar bibliotheek nu de data voor alle leden van OCLC helpt verbeteren. "Voorheen zeiden we wel eens tegen elkaar dat de data die we in onze bibliotheek bijwerken en de records die we toevoegen en verbeteren, uitsluitend voor eigen gebruik waren. En dat er waarschijnlijk honderden, zo niet duizenden, andere catalogiseerders zijn, die waarschijnlijk op hetzelfde moment precies hetzelfde doen. Als we nu records bijwerken, dan doen we dat voor bibliotheken wereldwijd. Daar zijn we heel blij om."

Kaart met de locatie van Bucknell University

Overzicht van deze bibliotheek

  • Gevestigd in Lewisburg, Pennsylvania
  • De grootste universiteit in de VS op het gebied van de vrije kunsten, met 3400 Bachelor-studenten en 150 Master-studenten
  • De bibliotheek is samengevoegd met de IT-afdeling tot totaal 80 personeelsleden, waarvan er 25 alleen voor de bibliotheek werken

Ervaringen van andere leden

Students and instructor in the multi-use instruction room in Central College's library

Make resource searching a one-stop shop

Discover how Central College streamlined its library to provide a better experience for students and staff.

Students in Swinburne University of Technology library

Simplify your electronic demand-driven acquisition program

Learn how Swinburne University of Technology keeps electronic demand-driven acquisition titles discoverable, accessible and circulating.