Nederlands

IDM-Connector™

De Identity Management Connector, een identiteitsbeheerkoppeling, koppelt beheersystemen voor gebruikersinformatie aan uw lokale systeem. Deze tool kan als add-on bij onze Duitse services SISIS-SunRise en LBS worden besteld. Het is geïntegreerd in de bestaande IT-structuur van uw bibliotheek en zorgt dat authorisatie- en authenticatie-informatie een stuk veiliger worden opgeslagen. Meer informatie (in Duits) vindt u op de Duitse pagina over IDM Connector.