Nederland

  • Nederlands

Mens en cultuur

Uiteenlopende kwaliteiten, dezelfde missie

OCLC gelooft dat de werkplek een omgeving moet zijn waarin de talenten van de afzonderlijke werknemers in al hun diversiteit worden gekoesterd. Wij zijn een uniek en toegewijd collectief van creatief denkende individuen, die stuk voor stuk de besten zijn in hun vakgebied en die het beste in hun collega's naar boven halen. Elke dag zijn er uitdagingen die we samen delen, analyseren, bespreken en aanpakken met het oog op ons gemeenschappelijke doel: betere toegang tot wereldwijde informatiebronnen tegen minimale kosten voor bibliotheken.

Diversiteit bij OCLC

In de bedrijfscultuur van OCLC wordt veel waarde gehecht aan verschillende visies die wereldwijd gelden. Door hiermee rekening te houden, kunnen wij betere oplossingen bieden aan bibliotheken met het oog op de verscheidenheid van hun klanten. Wederzijds respect en waardering staan bij ons hoog in het vaandel, waardoor een gevoel ontstaat van betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor ons gezamenlijke werk.

Door iedereen overal bij te betrekken, is er bij OCLC een cultuur ontstaan waarbij iedereen het beste uit zichzelf naar boven wil halen en onze verschillen en overeenkomsten worden bevestigd. En dit is terug te vinden in al onze werknemers, partners en bibliotheken en weer in hun klanten. Ons wereldwijde samenwerkingsverband is gestoeld op vertrouwen en samenwerking, evenals op een gezamenlijk geloof in het verbinden van mensen via informatie overal ter wereld. Dit alles is een belangrijk onderdeel van onze taak en essentieel voor onze toekomst.

Dit initiatief is geworteld in ons respect voor het individu en in ons geloof dat een gevarieerde omgeving aanzet tot optimale prestaties. We willen steun bieden aan een gevarieerde werkomgeving op basis van wereldwijd teamwerk, diversiteit, vertrouwen en de hoogste ethische normen, zoals ook blijkt uit onze vele initiatieven.

Verbondenheid met de gemeenschap

OCLC is een 'gold level' sponsor van IFLA, de International Federation of Library Associations and Institutions, de toonaangevende internationale organisatie voor de belangenbehartiging van bibliotheken en informatieservices en hun gebruikers. IFLA en OCLC zijn gezamenlijk sponsor van het Jay Jordan IFLA/OCLC Early Career Development Fellowship Program.