Nederland

 • Nederlands

Careers at OCLC

 • Voordelen

Voordelen

Voordelen voor OCLC werknemers en hun gezin

OCLC B.V. biedt een flink pakket aan (secundaire) arbeidsvoorwaarden, bedoeld om het welzijn van onze werknemers en hun gezin te vergroten. Hier volgen een aantal van deze voordelen:

 • Contract
 • Het standaardcontract is voor 40 uur per week. Van deze 40 uur worden er 38 betaald. De rest wordt omgezet in 12 extra vrije dagen per jaar (ADV). Het contract eindigt automatisch als de werknemer de leeftijd van 65 jaar bereikt.

 • Parttime werken
 • Parttime werken is in de meeste gevallen mogelijk bij OCLC B.V.

 • Vakantie
 • OCLC B.V. biedt zijn werknemers 26 betaalde vakantiedagen per jaar. Bovendien krijgen werknemers in de leeftijd van 40-44 jaar een extra betaalde vakantiedag per jaar, van 45-49 jaar twee extra dagen per jaar, van 50-54 jaar drie extra dagen, van 55-59 jaar vier extra dagen en van 60-65 jaar vijf extra dagen (op basis van een voltijdcontract).

 • Vakantiegeld
 • In mei krijgen werknemers acht procent van hun jaarsalaris uitbetaald als “vakantiegeld”.

 • Geld of vakantie (belastingvrij) opsparen
 • Werknemers van OCLC B.V. kunnen maandelijks een vast bedrag van hun brutosalaris sparen. Dit bedrag wordt door OCLC B.V. ondergebracht in een speciale, belastingvrije 'spaarloonregeling'. In plaats van geld kunnen zij ook vakantiedagen sparen. Werknemers kunnen een vast percentage van hun brutosalaris opsparen via een speciale 'levensloopregeling'. Het saldo kunnen ze later gebruiken voor bijvoorbeeld vervroegde pensionering, onbetaald verlof of ouderschapsverlof.

 • Ziektekostenverzekering
 • Vanaf de eerste dag van de dienstbetrekking is een volledige en scherp geprijsde ziektekostenverzekering beschikbaar voor werknemers en hun gezin, met een korting van negen procent op de basisverzekering en 7,5 procent op alle aanvullende pakketten.

 • Pensioenregelingen
 • OCLC biedt een uitgebreide pensioenregeling via Zwitserleven. De kosten worden volledig betaald door OCLC B.V.

 • Ondersteuning bij scholing en opleiding
 • Cursuskosten worden volledig terugbetaald als de studie noodzakelijk is voor de functie of voor het bedrijf. Betalingsregelingen voor andere, gerelateerde cursussen zijn bespreekbaar.

 • Kosten woon-werkverkeer
 • Voor werknemers die drie dagen of meer per week werken en die op een afstand van meer dan tien kilometer van de werklocatie wonen, vergoedt OCLC B.V. de kosten voor openbaar vervoer volledig, terwijl werknemers die met de auto naar het werk komen, een financiële vergoeding krijgen in overeenstemming met de woon-werkafstand en de desbetreffende belastingregels.

 • Regeling voor fietsers
 • Het is mogelijk om een fiets te kopen met een “netto”-tegemoetkoming van maximaal € 999,- (max. € 749,- voor de fiets, max. € 250,- voor extra's zoals verzekering). De maandelijkse terugbetalingen worden ingehouden van het brutosalaris. Deze regeling houdt ook in dat de werknemer geen BTW betaalt. De werknemer moet aantonen dat hij/zij op minder dan tien kilometer van de werklocaatie woont en dat hij/zij de fiets ook echt gebruikt voor het vervoer van en naar het werk.

 • Ziekteverlof
 • Tijdens het eerste jaar van de ziekte betaalt OCLC B.V. het ziekteverlof volledig. Tijdens het tweede jaar van het ziekteverlof betaalt OCLC B.V. zeventig procent van het laatste salaris. Daarna krijgt de werknemer meestal een arbeidsongeschiktheidsuitkering van de overheid volgens het percentage van de arbeidsongeschiktheid. Als aanvulling kan de werknemer een extra bedrag ontvangen uit de arbeidsongeschiktheidsverzekering die geldt voor alle werknemers. Als de werknemer na twee jaar nog steeds honderd procent arbeidsongeschikt is, worden alle verdere arbeidsongeschiktheidsuitkeringen betaald door een overheidsinstelling.

 • Kort- en langdurige arbeidsongeschiktheid
 • Zie Ziekteverlof.

 • Verhuiskosten
 • OCLC B.V. vergoedt verhuiskosten (alleen indien de verhuizing heeft plaatsgevonden op verzoek van het bedrijf).

 • Jubilea
 • Elke werknemer die gedurende tien volledige jaren bij OCLC B.V. heeft gewerkt, krijgt een (bruto) half maandsalaris extra. Bij het 25-jarig dienstjubileum bij OCLC B.V. krijgt elke werknemer een (netto) maandsalaris extra.

 • Lunch
 • Op de vijfde verdieping van het OCLC gebouw bevindt zich een bedrijfsrestaurant.

  Dit overzicht behandelt de belangrijkste elementen van de vergoedingsregelingen die OCLC aan zijn werknemers biedt. De voorwaarden hiervan worden bepaald in jaarplanningen en de OCLC beleidsregels. Indien er discrepanties zijn tussen dit overzicht en andere wettelijke of beleidsdocumenten, vormen de planningdocumenten de uiteindelijk doorslaggevende bron. OCLC behoudt zich het recht voor om de vergoedingsregelingen op enig moment te wijzigen of te beëindigen.