Nederland

  • Nederlands

De leden van OCLC werken samen

Explore
Trends verkennen die onze toekomst bepalen

Share
Samen data, werkprocessen en bronnenmateriaal delen

Magnify
Impactvergroting voor bibliotheken


Bibliotheken zorgen voor kennisvergroting binnen de gemeenschap.
OCLC steunt hen hierbij.

Leden van OCLC bundelen hun krachten om trends te verkennen die bepalend zijn voor de toekomst van bibliotheken. Ze gebruiken elkaars data, dezelfde werkprocessen en bronnenmateriaal om zo tijd en geld te besparen. En tegelijk de dienstverlening aan hun gebruikers te verbeteren. Door deze inspanningen vergroten zij de impact van bibliotheken.

OCLC helpt bibliotheken al ruim 45 jaar om samen te werken, zodat gebruikers sneller en efficiënter toegang krijgen tot informatie. Duizenden bibliotheken uit alle hoeken van de wereld zijn lid van dit internationale samenwerkingsverband zonder winstoogmerk.

Het samenwerkingsverband wordt bestuurd door en is actief dankzij onze leden, waarmee ze meerwaarde creëren voor bibliotheken.