Nederlands

WorldShare® Interlibrary Loan

IBL-kostenverrekening

Geld besparen en eenvoudiger verrekening van IBL-betalingen en -kosten

De IFM-functie van WorldShare Interlibrary Loan is uniek voor OCLC. Hiermee kunt u alle kosten en betalingen voor interbibliothecair leenverkeer verrekenen via uw maandelijkse OCLC-factuur. Deelnemende bibliotheken melden een gemiddelde kostenbesparing van circa € 40 per aanvraag doordat niet langer voor iedere transactie een factuur hoeft te worden gemaakt.

Lenende bibliotheken hoeven alleen een checkbox aan te klikken en het maximale bedrag dat ze voor een item willen betalen in te voeren op het ILL-werkformulier. Op uw maandelijkse factuur zullen de volgende extra regelitems staan:

  • IFM-debet voor lenen van bibliotheek aan bibliotheek;
  • Door uw bibliotheek gemaakte kosten voor het lenen van items;
  • IFM-krediet voor het uitlenen van bibliotheek aan bibliotheek;
  • Tegoeden die uw bibliotheek ontvangt voor het leveren van items;
  • Kosten voor IFM-transacties.

Als u een nettolener bent, kunt u kosten met één maandelijkse betaling betalen. Als u een netto-uitlener bent, gaat het resterende saldo naar uw factuur.

Bekijk een voorbeeld van een OCLC-factuur »

OPMERKING: Er worden transactiekosten opgeteld bij elke leenaanvraag die via IFM wordt gedaan. Dit kleine bedrag ondersteunt de investeringen van OCLC in de uitbreiding van de mogelijkheden van IFM voor gebruikers van WorldShare ILL.