Nederlands

WorldCat.org partnerwebsites

Op deze partnerwebsites staan links naar WorldCat.org en/of geven toegang tot andere informatie in WorldCat. Bibliotheken die hun bezitsgegevens bijdragen aan WorldCat krijgen extra aandacht op deze sites dankzij de syndicatieactiviteiten van partners. Er bestaan onderlinge link- en bezoekersrelaties tussen OCLC en de volgende websites:

(Lijst in alfabetische volgorde)

Interesse in een partnership met OCLC?

Vertegenwoordigt u een commerciële of niet-commerciële organisatie, een bibliotheekdienst of informatieprovider? Als uw eindgebruikers zouden kunnen profiteren van extra toegang tot bibliotheekholdings en informatie via WorldCat, ga dan naar WorldCat.org voor meer informatie over onze partnershipprogramma's .