Nederlands

Financieel

Fusies en overnames

Sinds 1999 is OCLC® betrokken geweest bij verschillende fusies en overnames. De reden hiervoor had vaak te maken met het behoud van activa, uitbreiding van de organisatie, verbetering van het huidige service-aanbod en het reduceren van de ontwikkelingskosten voor nieuwe services.

Behoud van de activa

WLN was een organisatie zonder winstoogmerk die services bood aan bibliotheken in de Pacific Northwest (VS) voor online catalogiseren en resource sharing. Na de fusie op 1 januari 1999 heeft OCLC de vestigingen van WLN tot april 2009 aangehouden als regionaal dienstencentrum in Lacey. Bepaalde unieke services van WLN zijn beschikbaar gemaakt voor alle OCLC-bibliotheken.

NetLibrary, Inc. was een leverancier van e-books, e-textbooks en services voor online content/collectiebeheer. In januari 2002 verkreeg OCLC de rechten om de levering van e-books en elektronische media aan bibliotheken te kunnen blijven leveren. Hierdoor bleef de investering van ruim 6.000 bibliotheken die e-books bij NetLibrary, Inc. hadden aangeschaft, behouden. OCLC verkocht de service voor e-textbooks in augustus 2002 aan ProQuest. Gedurende de daaropvolgende acht jaar bleef OCLC de e-bookservice aanbieden en voegde audiobooks aan het assortiment toe. OCLC verkocht alle resterende activa van NetLibrary in maart 2010 aan EBSCO.

CAPCON: Op 12 november 2003 nam OCLC de passiva van CAPCON over. CAPCON was een onderneming zonder winstoogmerk gevestigd in Washington D.C. die training en support bood bij OCLC-services aan bibliotheken in het District of Columbia, Maryland en Virginia. CAPCON ging over in het OCLC CAPCON Service Center (en later in OCLC Eastern), dat tot 2011 services bleef leveren aan ruim 300 bibliotheken in Washington D.C.

Uitbreiding van OCLC buiten Noord-Amerika

PICA B.V. / OCLC EMEA B.V.: Stichting Pica was gevestigd in Leiden en leverde services op het gebied van online catalogiseren, interbibliothecair lenen, lokale bibliotheeksystemen, verwijzing en voor eindgebruikers aan bibliotheken in Nederland, Frankrijk en Duitsland. Stichting Pica benaderde OCLC voor samenwerking, aangezien hun activiteiten vergelijkbaar waren met de producten en services van OCLC en vanwege de synergie tussen de beide organisaties. De rijke Europese content werd vervolgens toegevoegd aan WorldCat® . Uit de samenwerking ontstond vervolgens de organisatie Pica B.V. Hierna werd besloten om een kopie van de Gezamenlijk Geautomatiseerde Catalogus (GGC) veilig te stellen in een escrow-account. In 1999 nam OCLC 35% van Pica over, in 2000 nog eens 25%. De overige 40% werd op 1 juli 2007 overgenomen, waarna de organisatie verder ging onder de nieuwe naam OCLC EMEA B.V.

Sisis Informationssysteme GmbH (Sisis): Op 1 juli 2005 nam OCLC PICA het in Oberhaching (D) gevestigde Sisis over. Sisis was leverancier van systemen voor bibliotheekbeheer en van portal software. Het Duitse team van OCLC PICA levert lokale en gecentraliseerde bibliotheeksystemen in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Bovendien werkt het Duitse developmentteam nu aan allerlei internationale projecten voor OCLC.

Amlib: Op 1 juli 2008 nam OCLC EMEA de aandelen van Amlib over. Amlib was een op het web gebaseerd systeem voor bibliotheekbeheer dat in Australië was ontwikkeld en in meer dan 525 school-, openbare en speciale bibliotheken voornamelijk in Australië, Afrika, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. De acquisitie is een mooie aanvulling op de Europese systemen voor bibliotheekbeheer van OCLC EMEA.

Fretwell-Downing Informatics (FDI): Op 2 november 2005 nam OCLC PICA het in Sheffield (GB) gevestigde FDI over. FDI leverde services en tools voor discovery & delivery en bibliotheekbeheer. FDI had naast het hoofdkantoor in Sheffield nog vestigingen in Australië, Nederland en de VS.

BOND GmbH & Co. KG.: Op 18 april 2011 nam OCLC de Duitse systeemleverancier BOND GmbH & Co. KG. BOND was gevestigd in Böhl-Iggelheim (D) en is een toonaangevende provider van geïntegreerde systemen voor openbare bibliotheken in Duitssprekende landen. Bibliotheca, het belangrijkste pakket services voor bibliotheken van BOND, vormt een mooie aanvulling op de services van OCLC.

Huijsmans en Kuijpers Automatisering BV (HKA): Op 1 oktober 2013 kocht OCLC B.V. alle aandelen in het in Paterswolde gevestigde HKA B.V. Deze Nederlandse organisatie ontwikkelt, implementeert en beheert systemen voor bibliotheken, onderwijs- en cultuurinstellingen. Vanaf 1 juli 2019 zijn HKA B.V. en OCLC B.V. verder als één geïntegreerde organisatie onder de naam OCLC B.V. Ruim 75% van de openbare bibliotheken in Nederland maken gebruik van het door HKA ontwikkelde Wise-systeem. Tegelijkertijd wordt Wise geïmplementeerd bij alle openbare bibliotheken in Vlaanderen voor hun Bibliotheeksysteem.

Ifnet: In juli 2016 nam OCLC EMEA BV Ifnet over. Ifnet, voorheen bekend als IF, was een toonaangevende distributeur van bibliotheeksoftware en -services voor alle soorten bibliotheken en documentatiecentra in Italië. Tot de activiteiten van Ifnet behoren de distributie en implementatie van automatiseringssoftware voor bibliotheken, bibliotheekconsultancy, conversies, training, catalogiseerdiensten en projecten voor onderwerpkoppen en thesauri.

Uitbreiding van het huidige serviceaanbod

Capira Technologies: op 1 juli 2020 heeft OCLC Capira Technologies overgenomen. Capira Technologies werd in 2012 opgericht door mensen uit de bibliotheekbranche. De organisatie richtte zich op het ontwikkelen van op maat gemaakte mobiele bibliotheek-apps met een intuïtieve gebruikerservaring. Met deze overname worden software- en mobiele app-oplossingen toegevoegd aan de productlijn van OCLC. Zo ontstaat er een digitale uitbreiding van de bibliotheek. Bovendien geeft het bibliotheken de gelegenheid hun gebruikers beter bij de bibliotheek te betrekken.

LTS: Op 29 september 2000 nam OCLC het in Canada gevestigde Library Technical Services (LTS) over. Dit bedrijf leverde catalogiseerdiensten (maken en ontlenen van titelbeschrijvingen) en zorgde voor de verwerking van fysiek bronnenmateriaal voor bibliotheken. LTS werkt met OCLC Canada aan de verbetering van de dienstverlening aan bibliotheken in Canada.

24/7: De 24/7 Reference Service van het Metropolitan Cooperative Library System (MCLS), een samenwerkingsverband in Los Angeles en werd in augustus 2004 samengevoegd met OCLC's QuestionPoint® om een krachtiger pakket tools voor virtuele verwijzing te creëren. Door de services samen te voegen werd het voor bibliotheekgebruikers mogelijk om online vragen te stellen en in realtime antwoord te krijgen van gekwalificeerd personeel. Op 31 mei 2019 tekenden OCLC en Springshare een overeenkomst om de QuestionPoint 24/7 Reference Cooperative en alle actieve QuestionPoint-abonnementen over te dragen aan Springshare, een erkend leider in de ontwikkeling van informatiediensten voor bibliotheken wereldwijd.

Op 1 juli 2006 fuseerden de Research Library Group (RLG) en OCLC.RLG was een organisatie zonder winstoogmerk bestaande uit ruim 150 wetenschappelijke bibliotheken, archieven, musea en andere culturele-erfgoedinstanties.OCLC integreerde de diensten van RLG op het gebied van online catalogiseren, resource sharing en digitalisatie met de eigen diensten en schrapte dubbele administratieve diensten.De projectinitiatieven van RLG werden onderdeel gemaakt van OCLC Programs and Research. Hierdoor werd de succesvolle traditie van RLG om opkomende kwesties te herkennen en consensus te bereiken tussen de verschillende onderzoeksinstellingen gecombineerd met de onderzoekscapaciteiten en aanzienlijke vaardigheid in het ontwikkelen van prototypes van OCLC.De gecombineerde lidmaatschappen vertegenwoordigen de onderscheidende factoren van bibliotheken, musea, archieven en andere culturele-erfgoedinstellingen.

Sustainable Collection Services: Op 13 januari 2015 maakte OCLC de overname van Sustainable Collection Services bekend. SCS is toonaangevend binnen de branche in het leveren van analyses en innovatieve services om bibliotheken te helpen bij het beheer van hun gedeelde fysieke collecties. Dankzij de samenvoeging van OCLC en SCS zullen de inspanningen van onze lidbibliotheken op het gebied van collectiebeheer en projecten voor gedeelde fysieke collecties in een stroomversnelling raken.

Reductie van de ontwikkelingskosten voor nieuwe services

PAIS, Public Affairs Information Service, Inc. (een organisatie zonder winstoogmerk die uitgever was van de internationale PAIS-database) fuseerde op 1 januari 2000 met OCLC. De database maakte onderdeel uit van OCLC FirstSearch® . Deze service werd onveranderd aangeboden tot OCLC PAIS in november 2004 verkocht.

Openly Informatics: Op 1 januari 2006 nam OCLC Openly Informatics, Inc. over. Deze organisatie leverde linking software en een database met circa 1,2 miljoen metadatarecords met links naar e-Resources. Dankzij de overname Openly kon de service eSerials Holdings™ die in juli 2006 werd gelanceerd, aanzienlijk sneller worden ontwikkeld.

DiMeMa, Inc.: Op 14 augustus 2006 nam OCLC DiMeMa over. Deze organisatie had de software voor CONTENTdm® ontwikkeld en ondersteund. CONTENTdm is software voor de opslag, het beheer en levering van digitale collecties, waaronder historische documenten, foto's, kranten, audio en video. OCLC distribueert deze software sinds 2002 aan bibliotheken, erfgoedinstellingen en andere non-profitorganisaties. Development van deze service vindt nog steeds plaats in Seattle (VS).

EZproxy: Op 11 januari 2008 nam OCLC EZproxy® over. EZproxy is authenticatie- en toegangssoftware van Useful Utilities. Dankzij deze software kunnen bibliotheken configuraties voor toegang en authenticatie beheren via een proxyserver, zodat bibliotheekgebruikers de configuratie-instellingen van hun eigen webbrowsers niet hoeven te wijzigen.