Nederlands

Queen's University Belfast

Internationale samenwerking door middel van speciale collecties

De McClay-bibliotheek van Queen's University Belfast

Logo Queen's University Belfast

“De digitalisering van geesteswetenschappen heeft grote voordelen voor speciale collecties wat betreft toegang en behoud. Door te digitaliseren licht de nadruk minder op het maximaliseren van de toegang tot en het behoud van collecties.”

Deirdre Wildy
Hoofd Speciale collecties en archieven, Queen's University Belfast

Een tentoonstelling van zeldzame Chinese fotografie in de McClay-bibliotheek van Queen's University Belfast in 2003 was de aanleiding voor de uiteindelijke aanschaf van CONTENTdm®. Deirdre Wildy, hoofd Speciale collecties en archieven, wilde metagegevens gebruiken om het profiel van de speciale collecties van de McClay-bibliotheek te verbeteren en primaire bronnen intensiever te kunnen onderzoeken. De flexibiliteit van het modulaire systeem en de minimale behoefte aan tussenkomst van IT-medewerkers waren aanleiding voor de McClay-bibliotheek om in 2012 CONTENTdm aan te schaffen. Binnen twee jaar koos Queen's University voor de volledig gehoste optie om niet langer afhankelijk te zijn van IT-ondersteuning en servers.

Sindsdien heeft Queen's University verschillende primaire bronnen gedigitaliseerd, waaronder foto's, dagboeken, teksten uit de 18e en 19e eeuw, proefschriften uit de 20e eeuw en de hele oplage van een uniek joods tijdschrift (de Belfast Jewish Gazette) uit 1933, het enige jaar van publicatie. Dankzij CONTENTdm winnen dergelijke kleine en unieke collecties wereldwijd steeds meer veld en verbeteren ze het profiel van de speciale collecties van de McClay-bibliotheek. Voor Queen's University is het delen van metagegevens de echte intellectuele output, die items samenbrengt en hun waarde verhoogt zodat er nieuwe onderzoeksgebieden kunnen worden ontwikkeld.

CONTENTdm heeft de McClay-bibliotheek specifieke voordelen gebracht. Door de modulaire aard en ondersteunende documentatie is CONTENTdm zeer eenvoudig te gebruiken en is geen IT-ondersteuning vereist. CONTENTdm biedt bijvoorbeeld ondersteuning voor toegang tot mondelinge overleveringen door deze te combineren met andere bronnen en zo een inhoudspagina voor audiobestanden te maken. Hierdoor kunnen onderzoekers zich effectief op het relevante punt richten en tijd en middelen besparen. Ook kunnen medewerkers de bronnen uitbreiden met ingesloten koppelingen naar blogs en posts op sociale media en zo een beter platform bieden om het bewustzijn te verhogen, onderzoek te ondersteunen en meer inzicht te verkrijgen.

"We hebben CONTENTdm gebruikt om een virtuele leeszaal creëren, waar je dus niet naartoe hoeft te komen om te studeren. Na aanmelding en het invullen van formulieren heeft iedereen ter wereld toegang tot de gewenste collecties."

Tijdens een les over het gebruik van de CONTENTdm-interface maken studenten kennis met metagegevens en standaardprotocollen voor het gebruik van materiaal uit speciale collecties. CONTENTdm ondersteunt dus het ontwikkelen van historische onderzoeksvaardigheden en minimaliseert de noodzaak om met uiterst kwetsbare materialen om te gaan.

Gebruikers van CONTENTdm delen een zogenaamd Cookbook, een verzameling aanpasbare voorbeeldcodes. Hiermee had het bibliotheekpersoneel toegang tot waardevolle codes om de kloof tussen basiskennis en technische expertise op het gebied van digitaliseringsprotocollen en -resultaten te overbruggen. Met specifieke codes kon het personeel bijvoorbeeld een video insluiten van een documentaire over het werk van Sir Robert Hart, een beroemd alumnus, om het materiaal verder zo verder te verrijken.

De compatibiliteit van CONTENTdm met WorldCat® en de WorldCat Digital Collection Gateway vergroot het bereik van de speciale collecties van de McClay-bibliotheek. Dankzij de Gateway kunnen records voor deze unieke activa worden toegevoegd aan WorldCat en zijn ze beschikbaar voor onderzoekers over de hele wereld. Bovendien genereert de functie voor optische tekenherkenning (OCR) van CONTENTdm doorzoekbare teksttranscripties wanneer de relevante inhoud wordt toegevoegd.

Het eindresultaat is krachtig. Voor alle vakgebieden is er nu een grote hoeveelheid middelen beschikbaar ter ondersteuning van intern onderzoek en onderwijs en het ontdekken van voorheen onopgemerkte verbanden tussen de speciale collecties van de McClay-bibliotheek.

Services gebruikt door Queen's University Belfast

CONTENTdm

WorldCat Digital Collection Gateway

Locatie

  • Belfast, Noord-Ierland, VK

Overzicht van deze bibliotheek

  • Bevat een indrukwekkende verzameling boeken, manuscripten en tijdschriften, opgebouwd in de afgelopen 160 jaar
  • Ondersteunt onderwijs en onderzoek op het gebied van kunsten en geesteswetenschappen, natuurkunde, scheikunde en techniek, sociale wetenschappen, rechten en medische beroepen (geneeskunde, tandheelkunde en verpleegkunde)
  • Bevat meer dan 1,2 miljoen volumes en de iconische CS Lewis-leeszaal als middelpunt, gedecoreerd met in glas gegraveerde inscripties uit het werk van de auteur

Vergelijkbare ervaringen

Onbekende fotograaf. Gabriel García Márquez met Fidel Castro, ongedateerd. Met dank aan het Harry Ransom Center

Open nieuwe onderzoeksmogelijkheden met uw digitale collecties

Hoe het Harry Ransom Center een unieke collectie toegankelijker en nuttiger maakte voor wetenschappers over de hele wereld.