Nederlands

Discovery to Delivery™ (D2D)

Discovery to Delivery (D2D) optimaliseert het vermogen van de gebruiker om relevante objecten binnen uw consortium te vinden en er onmiddellijk toegang toe te vragen of levering van het materiaal aan te vragen, zonder of met minimale tussenkomst van bibliotheekmedewerkers. D2D is uitsluitend beschikbaar in Canada en de Verenigde Staten. Raadpleeg voor meer informatie de Engelse pagina over D2D of Frans.