Nederlands

Choreo InsightsTM

Choreo Insights, de oplossing voor bibliotheekanalyse, gebruikt WorldCat-bezitsgegevens om academische bibliotheekcollecties af te stemmen op institutionele doelen, prioriteiten en trends.

Choreo Insights is beschikbaar in de Verenigde Staten en Canada.