De opkomst van open content

Het belang van open access, open data en meer in het algemeen open content is recent toegenomen door factoren zoals nationale stimuleringsregelingen en COVID-19. Deze verschuiving naar meer open content vereist aanpassingen in de werkzaamheden, prioriteiten, collecties en diensten van bibliotheken. Hoe bewegen bibliotheken actief mee met deze verschuiving?

Eind 2018, begin 2019 hield OCLC een enquête onder bibliotheken wereldwijd om hun activiteiten op het gebied van open content in kaart te brengen. Het Research rapport “Open Content Activities in Libraries: Same Direction, Different Trajectories” laat zien dat bibliotheken in het hoger onderwijs en onderzoeksbibliotheken steeds meer inzetten op open content over de hele breedte van hun dienstenportfolio.

OCLC en UKB willen een discussie op gang brengen aan de hand van een aantal bevindingen en vragen die naar voren zijn gekomen bij de uitwerking van de Nederlandse uitkomsten van de enquête, waaronder:

  • Hoe expliciet of impliciet maakt open content onderdeel uit van uw bibliotheekcollecties en dienstverlening?  
  • Wat is de positie van de IR in Nederland, vooral gezien de groei van de CRIS? En wat betekent dit voor de content: hoe gaat u daarmee om? 
  • Open publishing is relatief minder sterk in Nederland – hoe zit dat precies? 
  • Wat is de sturingsimpact van nationale stimuleringsregelingen op deze activiteiten? 

De kennisdelingsbijeenkomsten

De reeks bijeenkomsten bestaat uit drie delen:

Een plenaire kick‑offsessie

waarin we het Open Content Rapport en het discussiestuk (uitwerking van de Nederlandse steekproef) presenteren.

Kleine groepsdiscussies

waarin we dieper de materie induiken. Het aantal groepjes zal afhankelijk zijn van het aantal geregistreerde deelnemers.

Een plenaire afsluiting

waarin we de belangrijkste discussiepunten uit de groepsdiscussies samenvatten en de reeks afronden.


Wie draagt bij aan de discussie?

De discussiereeks is open voor alle medewerkers van UKB- en SHB-organisaties die met open content te maken hebben bij het uitvoeren van hun taken. Hoe meer perspectieven om de tafel, hoe beter! We willen de silo’s doorbreken: collectieontwikkeling, OA en licentiebeheer, e-resource management, institutionele repository, CRIS, onderzoeksdata, publiceren van OA, beheer en ontsluiting van gedigitaliseerde collecties (beeldbank), open onderwijsmaterialen, assessment & benchmarking, research impact/bibliometrie ... iedereen is welkom.

Opnames en blogposts bekijken