OCLC ContactdagSamen Digitaal. Digitaal Samen.

Programma

Kennis delen, samen ontdekken en leren

Doordat we nu niet weten in hoeverre de huidige COVID-maatregelen later dit jaar nog van kracht zijn en vanwege de beperkingen die dat met zich meebrengt, hebben we gekozen voor een online editie van de OCLC Contactdag.

Ook dit jaar hebben we een veelzijdig programma, dat wij verdelen over meerdere dagen.

Op 1 oktober 2020 starten we met een digitaal plenair programma, in de ochtend. Vervolgens zijn er in de week van 5 oktober elke ochtend en middag deelsessies van elk een half uur. Elke dag is er een apart subthema.

  • Plenair programma: Presentaties, paneldiscussie en online interactie met deelnemers. Interessant voor alle doelgroepen.
  • Deelsessies: Presentaties over verschillende onderwerpen per doelgroep. Tijdens deze sessies delen bibliotheekmedewerkers, medewerkers van OCLC en ervaringsdeskundigen hun expertise en ervaringen.
Legenda

Plenair programma

Algemene sessie

Aanbevolen voor wetenschappelijke bibliotheken

Aanbevolen voor openbare bibliotheken

Programma

 

Bekijk het plenaire programma van 1 oktober

1 oktober — Samen digitaal. Digitaal samen.
  Tijd Beschrijving Sprekers
  10:00 - 10:05 uur  Welkom 
Hosts Ellen Hartman en Joep Bastiaans nemen u mee tijdens deze bijzondere OCLC Contactdag. Zij heten u van harte welkom en openen het programma.

Ellen Hartman
Senior Library Consultant
OCLC

Joep Bastiaans
Senior Account Manager
OCLC

  10:05 - 10:25 uur

The 5 C's to thrive in the "new normal"
De afgelopen maanden hebben we ons moeten aanpassen aan een nieuwe vorm van normaal. 

We werken veel meer vanuit huis en hebben in korte tijd met nieuwe digitale technologieën moeten leren omgaan. Ook ons privéleven is veranderd: we houden afstand van familie en vrienden. Hoe kunnen we blijven functioneren in dit nieuwe normaal? Hoe blijven we op een goede manier overeind? En maken we verandering mogelijk. 

Skip Prichard, president & CEO van OCLC, vertelt meer over de 5 C’s die als handvatten dienen om te blijven inspelen op nieuwe trends en te blijven groeien. Ook in tijden die ineens heel anders lopen dan we vooraf hadden verwacht.

De sessie is in het Engels, maar wordt ondertiteld.

Skip Prichard
President and Chief Executive Officer
OCLC
  10:25 - 10:55 uur OCLC update
Ton van Vlimmeren interviewt Eric van Lubeek en Saskia Leferink over de ontwikkelingen van het afgelopen jaar bij OCLC. 

Eric van Lubeek
Vice President, Managing Director EMEA & APAC
OCLC

Saskia Leferink
Algemeen directeur Benelux
OCLC

Ton van Vlimmeren
Directeur
Bibliotheek Utrecht

  10:55 - 11:25 uur

De impact van digitale technologieën op de samenleving
Nadine vertelt tijdens haar presentatie over haar facinatie voor, maar ook haar irritatie aan, de digitale wereld. Digitale technologieën en de online wereld beloven ons te verbinden, dichterbij elkaar te brengen, maar terwijl we altijd bereikbaar zijn worstelt de westerse wereld met eenzaamheid en lijken we collectief op zoek te zijn naar ‘echt’ contact.

Hoe kan het dat de digitale wereld ons verbindt, maar we ons toch alleen kunnen voelen? Wat zijn de redenen voor deze dubbelzinnigheid? Wat zijn de nieuwste technologische trends die ons kunnen helpen om met elkaar in contact te komen en dit gevoel van dubbelzinnigheid aan te pakken, en hoe kunnen we ons in deze tijd meer verbonden voelen? Nadine vertelt ons meer over de verschillende reacties op de digitale revolutie. Wat zijn de nieuwste technologische trends die ons kunnen helpen om met elkaar in contact te komen en dit gevoel van dubbelzinnigheid aan te pakken, en hoe kunnen we ons in deze tijd meer verbonden voelen?  

Hoe kan het dat de “uitvinders” van deze digitale technologieën nu sceptisch nadenken over sommige uitvindingen en anders zijn gaan nadenken over technologie? En hoe zijn bibliotheken omgegaan met deze verandering? Om antwoord te geven op de laatste vraag gaat Nadine in gesprek met Merle Rodenburg en Annelies Bakelaar. Hoe kijken zij aan tegen deze verandering en hoe heeft een digitale wereld invloed op de werkzaamheden in de bibliotheek?

Nadine Roestenburg
Onderzoeksleider postdigitale cultuur
Fontys Tec for Society

Merle Rodenburg
Directeur Data Management & Library
Technische Universiteit Eindhoven

Annelies Bakelaar
Directeur - Bestuurder
Biblionet Drenthe

  11:25 - 11:30 uur Plenaire afsluiting
De hosts ronden het programma af met een korte terugblik. Ook kijken we vooruit naar de deelsessies die plaatsvinden van 5 t/m 8 oktober.

Ellen Hartman
Senior Library Consultant
OCLC

Joep Bastiaans
Senior Account Manager
OCLC

Deelsessies

Registreer u voor elke sessie waarin u geïnteresseerd bent.

5 oktober — Trends & innoveren
  Tijd Beschrijving Sprekers  
  10:00 - 10:30 uur The best way to predict the future is to create it
In deze sessie gaan we in op belangrijke opkomende technologieën en hun rol (of niet) in de toekomst van openbare bibliotheken.

Samen onderzoeken we de slechtste en de best mogelijke manieren waarop technologieën zoals spraakgestuurd zoeken, API's, mobiele en sociale connectie, de verwachtingen beïnvloeden van de klant en de diensten die bibliotheken aan hun gemeenschap leveren. En dat vraagt om getalenteerde medewerkers. Verder hebben we het kort over de vaardigheden die bibliotheekmedewerkers van morgen nodig hebben en wat dat betekent voor uw wervingsbeleid.

Engelstalige sessie

Scott Livingston
Executive Director, Management Services
OCLC

Opname bekijken

  13:30 - 14:00 uur

Linked data & machine learning
Wat betekent de ondersteuning van initiatieven op het gebied van linked data-management voor bibliotheken?

Hoe kan machine learning een rol spelen in de verdere doorontwikkeling in het beheren en koppelen van data?

Begin dit jaar kreeg OCLC een beurs van de Mellon Foundation voor de ontwikkeling van een Entity Management Infrastructure ter ondersteuning van initiatieven op het gebied van linked data-management in bibliotheken. Eric van Lubeek en Ryan Shondell zullen tijdens deze sessie verder ingaan op het onderwerp Linked data en machine learning.

Sessie is deels Engelstalig.

Eric van Lubeek
Vice President, Managing Director EMEA & APAC
OCLC

Ryan Shondell
Executive Director, Data Services
OCLC

 

Opname bekijken

6 oktober — Leren & professionele ontwikkeling
  Tijd Beschrijving Sprekers  
  10:00 - 10:30 uur

Een leven lang leuk en digitaal leren met Bibendo
Tegenwoordig is een leven lang leren de norm. Hoe gebruiken we digitale technologieën om nieuwe vaardigheden te leren?

In deze sessie horen we meer over het Serious Gaming Platform van NBD Biblion: Bibendo.

Bibendo is een online platform waarmee bibliotheken eigen apps en games kunnen ontwikkelen, delen en aanbieden. Het online platform maakt het mogelijk om gemakkelijk en kosten efficiënt games en apps te maken.

Door het gebruik van gamification kunnen gebruikers sneller en leuker leren. Bibendo maakt het mogelijk om op een speelse en interactieve manier onderwerpen aan te bieden rondom thema’s zoals: mediawijsheid, leesbevordering, cultureel erfgoed, inburgeren en digitale geletterdheid.

Kortom, een frisse manier om gebruikers daadwerkelijke interactie te laten hebben met een onderwerp naar keuze!

Nina Nannini
Algemeen Directeur
NBD Biblion

Sia van Keijsteren
Accountmanager Business Development
NBD Biblion

Levy Hoeven
Product Owner Bibendo
NBD Biblion

Opname bekijken

  13:30 - 14:00 uur

Bibliotheken en Wikipedia. Samen kennis delen in een digitale wereld
Wilt u leren hoe u Wikipedia effectiever in uw bibliotheek kunt inzetten en daarmee uw bezoekers beter van dienst kan zijn?

Bibliotheken en de online encyclopedie Wikipedia hebben een gezamenlijk doel, het beschikbaar stellen en delen van kennis met het publiek. Er zijn veel voorbeelden van mooie samenwerkingsprojecten op nationaal en internationaal gebied. Wikimedia Nederland verstrekt informatie, denkt mee, geeft presentaties en coördineert de werving van vrijwilligers voor lokale Wiki-activiteiten in het land.

In deze sessie geven we een introductie op de activiteiten van Wikimedia Nederland in combinatie met Wiki-gerelateerde initiatieven van OCLC. Er wordt uiteengezet hoe bibliotheken Wikipedia in kunnen zetten om hun klanten te binden en bedienen. Steph Harmon zal ingaan op OCLC’s online training ‘Wikipedia & Libraries, Better Together’. Denise Jansen zal context geven voor de rol van Wikimedia Nederland en voorbeelden van huidige projecten delen. En Jos Damen zal zijn ervaringen met Wikipedia-projecten in bibliotheken en archieven delen.

Jos Damen
Hoofd bibliotheek & ICT
Afrika Studiecentrum, Universiteit Leiden

Denise Jansen
Projectleider
Wikimedia Nederland

Steph Harmon
Program Design & Devolopment Manager
OCLC

Opname bekijken

7 oktober — Privacy & security
  Tijd Beschrijving Sprekers  
  10:00 - 10:30 uur Privacy en security in het digitale tijdperk
De samenleving wordt steeds digitaler. Hoe kunnen we het digitale tijdperk ietsje veiliger maken?  

Het gevolg van deze digitale samenleving is dat onze gegevens op steeds meer plekken worden verzameld en verwerkt. Wat is hiervan de implicatie? En welke rol spelen bibliotheken hierin?

Mira Golsteijn legt de meest recente ontwikkelingen op het gebied van security uit en laat zien hoe OCLC hier een belangrijke rol in speelt.

Mira Golsteijn
Information Security Manager EMEA & APAC
OCLC

Opname aanvragen

  13:30 - 14:00 uur EZproxy Analytics: krachtige data voor bibliotheken
Voor bibliotheken nemen de elektronische collecties een steeds belangrijker plek in.  

En een steeds groter deel van het budget gaat op aan deze collecties. Hierdoor wordt het steeds belangrijker om weloverwogen, data-gestuurde beslissingen te nemen ten aanzien van uw e-licenties. Hoe meet u het rendement op uw investeringen? En hoe zorgt u dat u de inzichten krijgt in het gebruik van de collectie om uw budget te verantwoorden?

Joep Bastiaans
Senior Account Manager
OCLC

Martijn Battjes
Informatiespecialist digitale bibliotheek
Hanze Hogeschool

Harm Derks
Manager bibliotheek
Vrije Universiteit Amsterdam

Opname aanvragen

8 oktober — Product updates
  Tijd Beschrijving Sprekers  
  10:00 - 10:30 uur

De verborgen schatten van Wise
Wise is voortdurend in ontwikkeling, maar er zijn ook functionaliteiten die niet ten volle worden benut. Wat kan Wise voor uw bibliotheek betekenen?

Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen? Wilt u meer weten over deze nieuwe en huidige functionaliteiten? Tijdens deze sessie met verschillende demo’s vertellen wij u er meer over.

Diverse sprekers:
Karin Deenen; Tim Leyssens; Cathrin Prins; Alette Wegdam; Marcel Wijngaard

 

 

Opname aanvragen

  13:30 - 14:00 uur

WorldShare Management Services in ontwikkeling
OCLC werkt voortdurend aan de ontwikkeling van WorldShare Management Services

OCLC werkt voortdurend aan de ontwikkeling van WorldShare Management Services. Meer lezen In deze sessie vertelt Maximilian Sangoi, Productmanager EMEA u meer over de laatste ontwikkelingen en welke impact die hebben op uw werkprocessen.

Engelstalige sessie.

Maximilien Sangoi
Product Manager
OCLC

Opname aanvragen