Nederlands

WorldShare® Collection Evaluation

WorldShare Collection Evaluation vergelijkt uw bibliotheekcollecties met die van een andere bibliotheek, een ander consortium of een benchmarkgroep van bibliotheken om te analyseren hoe sterk het bronmateriaal binnen de discipline van uw instelling is, zodat u betere beslissingen kunt nemen voor acquisitie, licenties of leenaanvragen. Meer informatie vindt u op de pagina over WorldShare Collection Evaluation in het Engels, Frans, Vereenvoudigd Chinees of Spaans.