Tarieven IBL

  • De tarieven voor de levering van (tijdschrift)artikelen en boeken in het Interbibliothecair Leenverkeer (IBL) zijn per 1 juli 2011 gewijzigd.
  • Als standaardtarief voor IBL gelden de UKB-tarieven, zie het overzicht hieronder. De bibliotheken die géén eigen tarieven hanteren, gebruiken de UKB-tarieven.
  • De Plusbibliotheken hanteren de Plustarieven, zie het overzicht hieronder.
  • Voor de bibliotheken die wél eigen tarieven hanteren en deze afwijkende tarieven ook hebben laten invoeren in het IBL-systeem, geldt dat de tarieven gewoon blijven gehandhaafd. Wijzigingen van tarieven kunnen schriftelijk doorgegeven worden aan de Servicedesk van OCLC.

Overzicht van UKB-tarieven

  Non-profit
organisaties
Profit
organisaties
Leen (per band) € 6,50 [6,00] € 13,00 [12,00]
Kopie (1-10 pag.)
€ 6,50 [6,00] € 13,00 [12,00]
Stuksprijs extra pag. € 0,65 [0,60] € 1,30 [1,20]
Leen spoed (per band) 13,00
26,00
Kopie spoed (1-10 pag.) 13,00 [12,00] 26,00 [24,00]
Stuksprijs extra pag. spoed
1,30 2,60
  • Het gaat hier om de tarieven van IBL-leveranties aan andere bibliotheken en organisaties, niet om de doorberekening aan de zgn. eindgebruikers van de bibliotheken.
  • Deze tarieven zijn geldig vanaf 1 juli 2009. De tarieven tussen haakjes [ ] zijn de oude tarieven die golden tot 1 juli 2009.
  • Voor buitenlandse profit en non-profitinstellingen gelden sinds 1 januari 2008 de Nederlandse profittarieven.

Overzicht van Plustarieven

    Openbare bibliotheken, PSO's Plus bibliotheken Overige
(UKB en profit)
Buitenland
Monografieën
en bladmuziek
per band gratis gratis € 6,50 € 13,00
spoed
      13,00  
Fotokopieën 1-10 kopieën € 2,50 € 2,50 € 6,50 € 13,00
  elke volgende € 0,25 € 0,25 € 0,65 € 1,30
spoed
1-10 kopieën 2,50 2,50
13,00
13,00
  elke volgende 0,25 0,25 1,30
1,30
AVM   € 3,70 gratis € 6,50 n.v.t.
  • Deze tarieven zijn geldig vanaf 1 juli 2011.

Achtergrondinformatie tariefsdifferentiatie

Support voor NCC-IBL

Voor ondersteuning van het gebruik van onze producten en diensten in Nederland of België kunt u contact opnemen met de Servicedesk:
E  support-nl@oclc.org
T +31-(0)71-524 66 00
P Postbus 876, 2300 AW Leiden, Nederland

De Servicedesk is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur.

For support enquiries in the Netherlands, Belgium and Luxembourg, please contact the Service desk:
E  support-nl@oclc.org
T +31-(0)71-524 66 00
P P.O. Box 876, 2300 AW  Leiden, Netherlands

Support is available from Monday through Friday, between 08:30 and 17:00 hrs.