IBL-deposito

Instellingen kunnen voor deelname aan het IBL een depositorekening openen bij OCLC. Eindgebruikers kunnen zich voor het verkrijgen van een IBL-deposito tot hun eigen bibliotheek wenden.

IBL-deposito voor instellingen

Het NCC-IBL systeem biedt de mogelijkheid voor het openen van een depositorekening. Een depositorekening is een rekening waarbij automatisch alle bestellingen worden verrekend die via het NCC-IBL systeem zijn gedaan. Het voordeel hiervan is dat uw instelling niet constant wordt geconfronteerd met facturen voor kleine bedragen.

Wat wordt er berekend?

In het NCC-IBL systeem zijn de tarieven die instellingen hanteren vastgelegd. In principe worden de UKB-tarieven of de Plustarieven berekend. Er zijn bibliotheken die van deze tarieven afwijken.

Hoe opent u een depositorekening?

U kunt hiervoor een bedrag overmaken op de bankrekening t. n. v. OCLC BV / depositobeheer. Neem voor het bankrekeningnummer eerst contact met de Servicedesk. Vergeet u niet om uw bibliotheeknummer te vermelden. Het bedrag dat u overmaakt, moet overeenkomen met een gemiddelde van een halfjaar aanvragen. Het saldo is gekoppeld aan uw usernummer, zodat misbruik is uitgesloten. Eventuele mutaties worden door OCLC bij de statistiekgegevens genoteerd.

Het is mogelijk alvast een pro forma nota aan te vragen ten behoeve van uw eigen administratie. Stuur hiertoe een e-mail naar depositobeheer@oclc.org. Wanneer uw instelling een depositorekening heeft geopend, ziet u bij het bestellen in de NCC en PiCarta steeds het openstaande saldo op het scherm. Het is uw verantwoordelijkheid om uw saldo tijdig op te hogen.

Let op! Alleen instellingen kunnen een depositorekening openen. Eindgebruikers dienen zich voor het verkrijgen van een IBL deposit account te wenden tot hun eigen instelling.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Servicedesk van OCLC.

IBL-deposito voor eindgebruikers

Eindgebruikers van instellingen die OCLC's diensten OBN en PiCarta beschikbaarstellen, kunnen vanaf het netwerk van die instelling zoeken in bestanden op de OCLC webserver. Aanvragen (leen- of kopie-) kunnen worden ingediend met behulp van een IBL deposit account.

Indien eindgebruikers van buiten het netwerk van de 'eigen' instelling toegang willen krijgen tot de centrale OCLC bestanden dan is dat uitsluitend mogelijk met behulp van een IBL deposit account.

Eindgebruikers kunnen een IBL deposit account openen door vooruitbetaling bij de 'eigen' bibliotheek. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van het beleid van iedere bibliotheek afzonderlijk. Vervolgens ontvangt de eindbebruiker een toegangsnummer en een PIN-code. Het voor de uitlening van het boek of levering van een (elektronische) kopie van een tijdschriftartikel verschuldigde bedrag wordt vervolgens van het tegoed, het IBL deposit account, afgetrokken. Fotokopieën worden direct naar het opgegeven e-mailadres verzonden; boeken worden uitgeleend via de 'eigen' bibliotheek van de gebruiker.

Ook het gebruik van de attenderingsdienst SDI wordt betaald met een IBL deposit account.

NB Eindgebruikers kunnen geen IBL deposit account verkrijgen via OCLC.

Support voor NCC-IBL

Voor ondersteuning van het gebruik van onze producten en diensten in Nederland of België kunt u contact opnemen met de Servicedesk:
E  support-nl@oclc.org
T +31-(0)71-524 66 00
P Postbus 876, 2300 AW Leiden, Nederland

De Servicedesk is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur.

For support enquiries in the Netherlands, Belgium and Luxembourg, please contact the Service desk:
E  support-nl@oclc.org
T +31-(0)71-524 66 00
P P.O. Box 876, 2300 AW  Leiden, Netherlands

Support is available from Monday through Friday, between 08:30 and 17:00 hrs.