MARC 21 documentatie

Klik op onderstaande links om alle documentatie weer te geven.

MARC 21 als uitwisselingsformaat

Het hieronder volgende overzicht van MARC 21 als uitwisselingsformaat biedt een overzicht van het formaat van bibliografische records (Tabel 1-10), holdingrecords (Tabel 11) en thesaurusrecords (Tabel 12).

De opgestelde tabellen bieden een inventarisatie van het MARC 21 formaat tot op subveldniveau en bevatten in kolommen de volgende elementen:

 • alle velden (tags) met bijbehorende omschrijving
 • de indicatoren met bijbehorende omschrijving
 • de subvelden met bijbehorende omschrijving
 • codes voor de mate van verplichtheid voor elk veld en elk subveld
 • opmerkingen over afwijkingen en aanvullingen van OCLC-MARC ten opzichte van LC-MARC en overige opmerkingen

Dit overzicht is uitdrukkelijk niet bedoeld als catalogiseerinstrument. Voorschriften voor gebruik en invulling van de MARC 21 velden ontbreken.
Voor een uitvoeriger toelichting op de tabellen wordt verwezen naar Notitie 1a (Resultaten Tabelwerkgroep), vermeld onder het kopje MARC 21 i.h.k.v. SLIM 3.1.

Updates van MARC 21 van de zijde van LC en OCLC zullen in de tabellen verwerkt worden. Van de wijzigingen wordt bij elke tabel melding gemaakt onder 'Versiecontrole'.

Tabel 1 - Leader; Directory; 00X: Control Fields (bijgewerkt 11-04-2014) Tabel 2 - 0XX: 01X-09X: Numbers and Code Fields (bijgewerkt 18-11-2014) Tabel 3 - 1XX: Main Entry Fields (bijgewerkt 11-11-2014) Tabel 4 - 2XX: 20X-24X: Title and Title-Related Fields; 25X-28X: Edition, Imprint, Etc. Fields (bijgewerkt 18-11-2014) Tabel 5 - 3XX: Physical Description, Etc. Fields; 4XX: Series Statement Fields (bijgewerkt 18-11-2014) Tabel 6 - 5XX: Note Fields (bijgewerkt 18-11-2014) Tabel 7 - 6XX: Subject Access Fields (bijgewerkt 18-11-2014) Tabel 8 - 7XX: 70X-75X: Added Entry Fields; 76X-78X: Linking Entry Fields (bijgewerkt 18-11-2014) Tabel 9 - 8XX: 80X-83X: Series Added Entry Fields; 841-88X: Holdings, Location, Alternate Graphics, Etc. Fields (bijgewerkt 18-11-2014) Tabel 10 - 9XX: OCLC- en LC-specifieke en lokale velden (bijgewerkt 15-04-2014) Tabel 11 - Holdings Record (bijgewerkt 20-11-2014) Tabel 12 - Authority Record (bijgewerkt 20-11-2014)

Mappings Pica+/Pica3 - MARC 21

Mapping van Pica+/Pica3 naar MARC 21

Voor het documenteren van de conversie van het GGC naar WorldCat zijn mappings gemaakt van het GGC-formaat 'Pica+' naar het WorldCat formaat 'MARC 21'. Deze mappings beschrijven hoe en onder welke voorwaarden een Pica-kmc geconverteerd wordt naar een MARC 21 tag.

De mappings zijn weergegeven in de volgende tabellen:

 1. Level 0 (algemeen niveau), to BIB (shared Bibliographic data)
 2. Controlfields BIB records (shared bibliographic data)
 3. Level 1 (lokaal niveau), to LBD (Local Bibl. Data)
 4. Level 2 (exemplaar niveau), to LHR (Local Holding Record) 
 5. Controlfields LHR records (Local Holding Record)
 6. Level 2 complete

Deze tabellen zijn het resultaat van voortdurend documentatiewerk en zullen regelmatig worden bijgewerkt naar de laatste stand van zaken. De conversies worden voortdurend verbeterd, de documentatie zal daardoor iets achterlopen op de feitelijke conversie.

Er zijn vijf tabellen opgesteld om onderscheid te kunnen maken tussen de verschillende niveaus in GGC en WorldCat. Dit betekent wel dat sommige Pica-kmc’s en MARC 21 tags in meerdere tabellen voor kunnen komen. Zo is kmc 4000 zowel in de tabel 'Level 0 tot BIB' als in 'Controlfields BIB records' terug te vinden.

De 6e tabel 'Level 2 complete' geeft het complete overzicht van kmc’s en subvelden die in het exemplaarblok voor kunnen komen en welke hiervan worden geconverteerd naar het LHR.

De conversie van Pica+/Pica3 naar MARC 21 is geen een-op-een conversie, hierdoor kan ook geen eenvoudig overzicht gegeven worden. In de kolom 'Rules and dependencies' zijn de voorwaarden opgenomen waaronder een bepaald kmc of subveld wordt geconverteerd naar MARC 21.

Omdat de conversie niet een-op-een is, kan het ook voorkomen dat een bepaald Pica-kmc niet geconverteerd wordt naar een MARC 21 tag of dat er wel een MARC 21 tag is maar geen equivalente Pica-kmc. In deze gevallen zijn de velden leeg gelaten.

Niet ieder kmc is uitputtend beschreven. Kmc 4201 heeft bijvoorbeeld vele standaardteksten die ieder weer een andere conversie opleveren. Daarom zijn alleen de MARC tags opgenomen waar kmc 4201 naar geconverteerd kan worden, de voorwaarden voor de conversie zijn niet vermeld.

Level 0 – algemeen niveau naar BIB (shared bibliographic data) – van GGC naar WorldCat  Level 0 - Controlfields BIB records (shared bibliographic data)   Level 1 - (lokaal niveau), naar LBD (Local Bibl. Data) - van GGC naar WorldCat  Level 2 - (exemplaar niveau), naar LHR (Local Holding Record) - van GGC naar WorldCat  Level 2 - LHR (Local Holding Record) naar exemplaar niveau - van WorldCat naar GGC  

Mapping van MARC 21 naar Pica+/Pica3

OCLC Bibliographic level to GGC level 0 (algemeen niveau) (bijgewerkt 20-02-2015)