Graag contact opnemen over WorldCat Discovery (in combinatie met WMS)

U kunt dit formulier gebruiken om meer informatie te krijgen over WorldCat Discovery, wel of niet in combinatie met WMS.

Let op: ​de functionaliteit van WorldCat Discovery kan verschillen, afhankelijk van of u WorldCat Discovery samen met WorldShare Management Services (WMS) gebruikt, of niet.

Om te zorgen dat gebruikers toegang hebben tot actuele gegevens over uw collecties, dient u te zorgen dat deze goed staan geregistreerd in WorldCat. Als de informatie over het bronnenmateriaal van uw bibliotheek niet up-to-date is, dan kunnen we samen kijken naar de mogelijkheden. ​U kunt hier een project voor een gestroomlijnde holdings-update aanvragen.

Velden met een asterisk (*) zijn verplicht.