Nederlands

WorldCat.org™

Promotietools per onderwerp voor gebruikers van WorldCat® in openbare bibliotheken

WorldCat kan op allerlei interessante manieren gebruikt worden. Onderstaand promotiemateriaal helpt om gebruikers te laten zien wat ze zoal in WorldCat kunnen vinden, gebaseerd op specifieke onderwerpen.

U kunt alle onderwerpen tezamen downloaden en afdrukken, of deze los gebruiken. U kunt ze ophangen of weggeven in uw bibliotheek. Gebruik de korte artikelen op uw website of verspreid ze in nieuwsbrieven, e-mailberichten, blogposts, Facebook-updates of tweets.

De volledige toolkit bestaat uit een brochure, boekenplankhanger, boekenlegger en een kort artikeltje.

Veel mensen beginnen te zoeken op zoekmachines en andere websites. WorldCat.org zorgt dat het bronnenmateriaal van uw bibliotheek ook daar te vinden is. Door betere vindbaarheid onderstrepen we het belang van bibliotheken als bron van informatie. Bovendien zorgen we dat iedereen snel en gemakkelijk toegang krijgt tot informatie in bibliotheken in de buurt of ver weg.

Beschikbaarheid van de service

  • Overal beschikbaar

Geplande evenementen

Watch this space for more upcoming webinars

On-demand webinars