Nederlands

VIAF®

Het VIAF-programma is een door OCLC bestuurde activiteit ter ondersteuning van VIAF. De instellingen die bijdragen aan het VIAF-programma leveren thesaurusbestanden en bibliografische gegevens ter ondersteuning van VIAF in overeenstemming met de gevestigde beleids- en gebruiksregels voor VIAF.

VIAF is tevens een samenwerking van de bijdragende instellingen. Instellingen die bijdragen aan VIAF worden aangemoedigd bij te dragen aan het VIAF-programma bijvoorbeeld door operationeel advies, het promoten van het gebruik van VIAF of deelname in het formele adviesproces, waaronder bijdrage aan de ontwikkeling en implementatie van beleidsregels met betrekking tot VIAF. VIAF en het VIAF-programma vallen—net als WorldCat en andere activiteiten van het OCLC-samenwerkingsverband—onder het eindbestuur van de OCLC Board of Trustees.

De VIAF Council (VIAFC) is opgericht onder het beschermheerschap van het VIAF-programma. Het doel van de VIAFC is advies te geven met betrekking tot beleid, uitvoering en activiteiten van VIAF en het VIAF-programma.

De VIAFC heeft met name de taak om:

 • Bij te dragen aan de ontwikkeling van beleids- en gebruiksregels, de werking van VIAF en het VIAF-programma, evenals beleidsregels met betrekking tot de toelating en selectie van nieuwe bijdragende instellingen;
 • Te adviseren welke servicefuncties en dataformaten VIAF dient te ondersteunen;
 • Te adviseren hoe en waarmee het effectieve en geschikte gebruik van VIAF dient te worden gepromoot;
 • Bepaalde bedrijfsaspecten die van de VIAFC verwacht mogen worden, uit te voeren;
 • Een voorzitter van de VIAFC aan te wijzen.

De VIAFC bestaat uit stemgerechtigde leden en een OCLC-liaison. Elke bijdragende instelling kan een stemgerechtigd lid benoemen als vertegenwoordiging van zichzelf in de VIAFC. De OCLC-liaison in de VIAFC wordt benoemd door OCLC.

De VIAFC houdt ieder jaar een verkiezing ter benoeming van de gekozen voorzitter (Chair-Elect). De Chair-Elect bekleedt die positie in de raad in het jaar voorafgaand aan diens (eenjarige) termijn als voorzitter van de VIAFC. De Chair-Elect wordt voorzitter na de afsluiting van de jaarlijkse bijeenkomst van de VIAFC, die traditioneel wordt gehouden op de vrijdag voor de start van elk IFLA World Library and Information Congress.

Voorzitters van de VIAF Council

 • Ricardo Santos Muñoz—Biblioteca Nacional de España (2017)
 • Beacher Wiggins—Library of Congress (2016)
 • Vincent Boulet—Bibliothèque nationale de France (2015)
 • Brigitte Wiechmann—Deutsche Nationalbibliothek (2014)
 • Vincent Boulet—Bibliothèque nationale de France (2013)
 • Barbara Tillett—Library of Congress (2012)

OCLC-liaison

Hayley Moreno

VIAF (Virtual International Authority File) combineert meerdere lijsten met namen van autoriteiten binnen een door OCLC gehoste service voor de namen van autoriteiten. Het doel van deze service is een verlaging van de kosten en verhoging van de bruikbaarheid van autoriteitsbestanden van bibliotheken door breed gebruikte autoriteitsbestanden te matchen en te linken en door die informatie online beschikbaar te maken.