Nederlands

At a Tipping Point: Education, Learning and Libraries

At a Tipping Point: Education, Learning and Libraries

De teams van OCLC marktonderzoek hebben de gewoonten en ervaringen van informatiezoekers gedurende tien jaar bestudeerd. In dit rapport met de titel "At a Tipping Point: Education, Learning and Libraries", wordt ingegaan op het gedrag, de overtuigingen en verwachtingen van consumenten met betrekking tot online leren.

Onder invloed van mobiele apparaten, nieuwe leerplatforms en economische druk, proberen studenten en cursisten online leermethoden uit, en vaak met succes. De informatiezoeker is een online cursist geworden.

Het doel van dit onderzoek was om bibliotheekmedewerkers te voorzien van belangrijke informatie over de trends en triggers die ten grondslag liggen aan een hervorming binnen het onderwijs, evenals de kansen en uitdagingen voor bibliotheken die hiermee gepaard gaan.

In het rapport wordt op de volgende zaken ingegaan:

  • Gewoonten en verwachtingen van online studenten en cursisten
  • Verwachtingen met betrekking tot de toekomst van online leren
  • Belangrijkste visies op het volgen van hoger onderwijs
  • Factoren die van invloed zijn op de keuze voor een opleiding
  • Gebruik van de bibliotheek per soort online student, op campus en online
  • MOOC's, een zeer interessante casestudy over de toekomst van het onderwijs
  • De bibliotheek als merk
  • Consequenties en kansen voor wetenschappelijke en openbare bibliotheken

Geef u op om dit rapport
te downloaden

N.B.: de grootte van het bestand (ca. 7 MB) kan ervoor zorgen dat het downloaden even duurt.