Nederlands

SLIM, RDA en MARC 21

RDA (Resource Description and Access), is de nieuwe catalogiseerstandaard die AACR2 gaat vervangen.

De RDA-webtool werd uitgebracht in juli 2010 en is ontwikkeld door de Joint Steering Committee for the Development of RDA, een gezamenlijke stuurgroep voor de ontwikkeling van RDA. Uitgevers zijn de American Library Association, de Canadian Library Association en het Chartered Institute of Library and Information Professionals (CILIP).

OCLC heeft actief deelgenomen aan het proces om RDA te produceren via ons ambtshalve lidmaatschap van de ALA Committee on Cataloging: beschrijving en toegang en via onze vertegenwoordiging in de MARC Advisory Committee. We hebben ook medewerkers die deelnemen aan de twee RDA Examples Groups van de Joint Steering Committee en de RDA/MARC Working Group, die voorstellen voorbereidt voor een wijziging in MARC 21-formaat ter ondersteuning van de RDA. Bovendien is OCLC vertegenwoordigd in de ALA RDA Implementation Task Force, die plannen heeft voor implementatieactiviteiten in de Verenigde Staten. OCLC-medewerkers hebben deelgenomen aan programmasessies gesponsord door de Task Force. OCLC-medewerkers hebben ook medewerkers van de drie Amerikaanse nationale bibliotheken bijgestaan in discussies en plannen voor de test-/evaluatieperiode die liep van september tot en met december 2010. Catalogiserende medewerkers in Metadata Contract Services van OCLC hebben deelgenomen aan de tests.

In de afgelopen jaren heeft OCLC ook ervaring opgedaan met het creëren van FRBR-werksets op basis van bibliografische gegevens in bestaande records en met het creëren van vergelijkbare relaties op basis van gerelateerde ISBN-nummers en ISSN's. Er wordt ook gewerkt aan het gebruik van op ONIX gebaseerde data die door uitgevers zijn gemaakt als basis voor records die bruikbaar zijn in bibliotheekcatalogi. Al deze activiteiten raken aspecten van RDA.

OCLC-medewerkers nemen ook deel aan discussies over catalogisering binnen de International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) en zijn actief in het creëren en onderhouden van catalogusstandaarden binnen die organisatie, waaronder de Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR), de Functional Requirements for Authority Data (FRAD), de International Standard Bibliographic Description (ISBD) en de UNIMARC-formaten.

OCLC heeft in recente vergaderingen (waaronder de vergaderingen op ALA Annual in juli 2009 en januari 2010) de laatste hand gelegd aan de MARC 21-wijzigingen die door MARBI zijn goedgekeurd. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd in de context van bestaande platforms voor catalogiseren, delen van bronnen en vindbaarheid van OCLC. Zie Technisch Bulletin 258 voor meer informatie.

Bovendien zijn er nu links toegevoegd aan de RDA Toolkit. Deze zijn onder meer beschikbaar via de Record Manager. Bibliotheken met een abonnement voor de RDA Toolkit kunnen hun machtiging en wachtwoord nu opslaan in de Record Manager. Als u de RDA Toolkit selecteert, dan opent deze bij het tonen van een bibliografisch of thesaurusrecord, een apart browservenster, waarmee u automatisch wordt ingelogd op het systeem en waarna de RDA-content kan worden getoond die bij dat specifieke MARC-veld hoort. Let op: u moet een abonnement hebben voor de RDA Toolkit om deze functionaliteit te kunnen gebruiken. Deze functionaliteit is beschikbaar in de Record Manager.

RDA biedt de mogelijkheid flinke veranderingen aan te brengen in de manier waarop bibliografische data worden gecreëerd en gebruikt. Deze toekomstige mogelijkheden die de RDA online tool kan bieden, worden beschouwd als onderdeel van de ontwikkeling van geavanceerde systemen.

Belangrijke informatie over RDA.