Nederlands

RDA en OCLC

RDA (Resource Description and Access) is een nieuwe standaard voor catalogiseren ter vervanging van AACR2.

Deze online webtool is ontwikkeld door de Joint Steering Committee for the Development of RDA en werd in juli 2010 geïntroduceerd. Het wordt uitgegeven door de ALA (American Library Association), de Canadian Library Association en het CILIP (Chartered Institute of Library and Information Professionals).

OCLC heeft actief deelgenomen in het RDA-ontwikkelingsproces via ons ex-officio-lidmaatschap in de ALA Committee on Cataloging: Description and Access en dankzij onze vertegenwoordiging in de MARC Advisory Committee. Daarnaast neemt er OCLC personeel zitting in de twee RDA Examples Groups en de RDA/MARC Working Group van de Joint Steering Committee, dat voorstellen opstelt voor de MARC 21 formatwijziging ter ondersteuning van RDA. Bovendien is OCLC vertegenwoordigd in de ALA RDA Implementation Task Force, dat activiteiten wil ondernemen voor het invoeren van RDA in de VS. Een aantal OCLC medewerkers heeft deelgenomen in de programmasessies die zijn gesubsidieerd door de Task Force. Daarnaast hebben OCLC medewerkers hierover vergaderd met medewerkers van de drie Amerikaanse nationale bibliotheken om daarna in de periode van september tot december 2010 de plannen te testen en beoordelen. De catalogiseermedewerkers in OCLC's Metadata Contract Services hebben in deze laatste fase geholpen.

OCLC heeft de afgelopen jaren tevens ervaring opgedaan bij het opstellen van werksets conform de FRBR-regels op basis van bibliografische data in bestaande records en in het opstellen van vergelijkbare onderlinge relaties op basis van ISBN- en ISSN-nummers. Bovendien werken wij constant aan op ONIX gebaseerde data die door uitgevers zijn aangemaakt als basis voor records die in bibliotheekcatalogi kunnen worden gebruikt. Al deze activiteiten hebben raakvlakken met aspecten van RDA.

Medewerkers van OCLC nemen eveneens deel in catalogisatiediscussies binnen de International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) en dragen actief bij aan het opstellen en onderhouden van catalogiseerstandaarden binnen die organisatie, waaronder de Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR), de Functional Requirements for Authority Data (FRAD), de International Standard Bibliographic Description (ISBD) en de UNIMARC Formats.

OCLC is klaar met de werkzaamheden om de MARC 21-wijzigingen in te voeren zoals die in recente bijeenkomsten door MARBI zijn goedgekeurd (waaronder tijdens de ALA Annual-bijeenkomsten in juli 2009 en januari 2010). Deze wijzigingen zijn doorgevoerd in het kader van OCLC's huidige platforms voor catalogiseren, resource sharing, en zoeken en vinden. Meer informatie hierover vindt u in het Technical Bulletin 258.

Daarnaast bevat Connexion nu ook koppelingen met de RDA Toolkit. Bibliotheken die zich hebben aangemeld voor de RDA Toolkit kunnen hun gebruikersnaam en wachtwoord in Connexion opslaan. Als er een bibliografisch of thesaurusrecord wordt getoond, wordt er een browservenster geopend wanneer de koppeling met de RDA Toolkit wordt geselecteerd, waardoor u automatisch wordt ingelogd in het systeem, zodat de RDA-content die bij het specifieke MARC-veld hoort, kan worden getoond. U dient zich overigens wel te hebben aangemeld voor de RDA Toolkit om van deze functionaliteit gebruik te kunnen maken. Deze functionaliteit is beschikbaar in Connexion clientversie 2.30 voor Windows van april 2011 en in de Connexion browserinterface op internet van 15 mei 2011.

Met RDA is het mogelijk om te veranderen hoe bibliografische data worden aangemaakt en gebruikt. De opties die de RDA online tool in de toekomst zou dienen te kunnen faciliteren, vormen een onderdeel van de ontwikkeling van zeer geavanceerde systemen.

Ga naar RDA resources