Nederlands

Privacybeleid van OCLC

Wij respecteren uw privacy met ieder contact

OCLC ONLINE COMPUTER LIBRARY CENTER, INC.

PRIVACYBELEID

Informatie over OCLC

OCLC Online Computer Library Center, Inc. ("OCLC") is een computerbibliotheekdienst en researchorganisatie zonder winstbejag voor leden die zich inzet voor het bevorderen van publieke toegang tot de informatie in de wereld en voor het verminderen van informatiekosten. In het volgende beleid wordt beschreven hoe wij de informatie inzamelen en gebruiken die we van de bezoekers aan onze site ontvangen. OCLC zet zich in om de online privacy van de eindgebruiker te beschermen. Als wordt vermoed dat een gebruiker die informatie verstrekt jonger is dan 13 jaar, zal OCLC deze informatie uit zijn bestanden wissen conform de Children's Online Privacy Protection Act (15 U.S. Code, 6501 e.v.). De voorwaarden en bepalingen van sommige producten kunnen nog aanvullende privacybepalingen bevatten.

Welke informatie wordt verzameld en hoe

(1) Informatie die de persoon identificeert

  1. Informatie die de persoon identificeert kan worden ingezameld in verband met noodzakelijke processen. Deze informatie kan bestaan uit, maar is niet beperkt tot: (1) Voornaam en familienaam, (2) Adres, (3) Postcode, (4) E-mail-adres, (5) Telefoonnummer, (6) Informatie van de geaffilieerde bibliotheek of (7) Credit card-nummers en andere factureringsinformatie.

(2) IP-adres

  1. De OCLC-website logt IP-adressen met het oog op systeembeheer. Uw IP-adres kan ons helpen bij de diagnose van serviceproblemen en het opstellen van sessiestatistieken.

(3) Cookies

  1. OCLC maakt gebruik van een veelgebruikte functie waarover websites beschikken, de cookie, om uw leden-ID op te slaan, informatie te verkrijgen over waar u zich bevindt op de site, en voor het volgen van uw huidige en voorbije activiteit. OCLC slaat niets van uw persoonlijke informatie op in cookies. Een cookie is gewoon een klein gegevensbestand dat de website op uw browser schrijft. Een cookie kan geen andere gegevens van uw vaste schijf lezen en evenmin een virus overbrengen of cookiebestanden lezen die door andere sites werden aangemaakt. U kunt cookies weigeren door deze functie in uw browser uit te schakelen, maar dit kan de functionaliteit van de OCLC-website aantasten.

(4) Registratie

  1. Om sommige functies van de site te kunnen benutten, moet u zich registreren en een ledenaccount aanmaken. Het is mogelijk dat u in een online-registratieformulier van OCLC informatie moet verstrekken zoals uw naam, e-mail-adres, een gebruikersnaam en een wachtwoord.

(5) Gebruik en circulatiedocumenten

  1. Alle verzamelde informatie kan worden gebruikt om het gebruik te analyseren, de doeltreffendheid van de dienst te evalueren en trainingmateriaal te verschaffen, en om bibliotheekonderzoek te vergemakkelijken.

(6) Vragen, commentaar en berichten in open forums en besprekingen

  1. Wij moedigen u aan om persoonlijke informatie UITSLUITEND te verstrekken in velden die specifiek voor dergelijke informatie zijn bestemd, zoals registratie en inloggen.
  2. Commentaar en berichten in forums en besprekingen worden in realtime geplaatst. Wat u voorlegt kan bijgevolg in zijn geheel in een open forum of bespreking verschijnen. Vergeet vooral niet dat alle persoonlijke informatie die u in dit veld invoert voor het publiek beschikbaar zal zijn. OCLC zal redelijke pogingen ondernemen om persoonlijke informatie te verwijderen uit wat wordt voorgelegd.

Waarom informatie wordt verzameld

Het merendeel van de informatie die we verzamelen wordt geanalyseerd om uw OCLC-ervaring te verbeteren. Deze informatie wordt niet met anderen buiten OCLC gedeeld, behalve zoals in dit beleid is beschreven. Indien nodig zullen wij uw informatie gebruiken om contact met u op te nemen.

Het verzamelen van informatie en het opnemen van contact met u gebeurt voor de volgende doeleinden:

(1) Registratie
(2) Beantwoorden en afwerken van aanvragen en orders voor producten, programma's en services van OCLC
(3) Klantenservice en -ondersteuning
(4) Verschaffen van informatie en beantwoorden van vragen met betrekking tot het gebruik en de aankoop van diensten.
(5) Verschaffen van updates over goederen en diensten en kennisgeving van speciale aanbiedingen
(6) Bezorgen van nieuwsbrieven
(7) Kennisgeving van vervaldatums van de dienst.
(8) Faciliteren van deelname aan een open forum of bespreking van OCLC
(9) Compileren van verzamelde statistische en academische analyses

(1) OCLC kan soms een nieuw doel identificeren dat buiten de hierboven vermelde doelen valt, en zal u daarvan in kennis stellen of, als het doel betrekking heeft op het gebruik van gevoelige informatie, om uw toestemming vragen om persoonlijke informatie voor dat doel te gebruiken en bekend te maken.

(2) Uw informatie zal niet worden gebruikt om redenen die buiten het kader van de vermelde doelen vallen en OCLC zal buiten de vermelde doelen nooit opzettelijk aan een derde informatie verstrekken die u persoonlijk kan identificeren, tenzij:

  1. U inbreuk hebt gepleegd op de Gebruiksvoorwaarden of een andere van toepassing zijnde overeenkomst of
  2. Wij daartoe bij wet verplicht zijn of
  3. Wij u daarvan in kennis stellen

Derden

Soms gaat OCLC een associatie aan met derden om de vermelde doelen te realiseren en is het mogelijk dat de derden het gebruik vereisen van informatie die een persoon identificeert. Zo moet bijvoorbeeld informatie verstrekt worden om orders via de online winkel te verwerken, bij contacten met Regional Service Providers, en voor de marketing van producten of diensten aan u. Wij hebben redelijke maatregelen genomen voor de bescherming van uw informatie en om verlies, verkeerd gebruik of wijziging van die informatie te voorkomen.

OCLC gebruikt de diensten van een derde voor het beheer en de aflevering van zijn e-mail-communicatie waarmee u hebt ingestemd (opt-in). Hun privacybeleid is te vinden op http://www.whatcounts.com/company/privacy.html. Informatie met betrekking tot de aflevering en de doeltreffendheid van e-mail-communicaties, zoals snelheden bij gezamenlijke opening (aggregate open) en doorklikken (click-through), worden verstrekt aan en gebruikt door OCLC om de beste inhoud aan de abonnee te kunnen leveren.

We werken momenteel samen met online partners om onze internetactiviteiten en -communicatie te beheren en te optimaliseren. We werken samen met een marketingbedrijf om te meten hoe effectief onze reclame is en hoe bezoekers onze website gebruiken. Hiervoor gebruiken we web beacons en cookies die we van onze marketingpartner hebben gekregen voor deze site. Het soort informatie dat we verzamelen betreft bezochte pagina's, uitgevoerde zoekopdrachten, geselecteerde items en bezochte informatiesites. Met deze informatie krijgen we inzicht in welke pagina's de meeste bezoekers trekken, welke ontwerpen het meest effectief zijn om bezoekers naar verzamelde informatie te sturen en welke marketingactiviteiten onze bezoekers als meest positief ervaren. Hoewel onze marketingpartner de informatie beheert die namens ons vanaf onze website binnenkomt, bepalen wij hoe de gegevens worden gebruikt. Als u ons niet wilt helpen onze website, aanbiedingen en marketingstrategie te verbeteren, kunt u dit aangeven op http://www.omniture.com/privacy/2o7.

Deze website bevat links naar andere sites. Die links betekenen niet dat OCLC de producten, informatie of aanbevelingen van een site van derden onderschrijft of garandeert. Vergeet vooral niet dat OCLC niet aansprakelijk is voor de privacypraktijken van die andere sites. Wij moedigen onze eindgebruikers aan om op hun hoede te zijn en om de privacyverklaringen te lezen van iedere website die informatie verzamelt die een persoon kan identificeren. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op informatie die door deze website wordt verzameld.

Opt-out (afzien van deelname) functies

(1) Om ons mee te delen dat u geen communicatie van OCLC wenst te ontvangen, zoals e-mail-nieuwsbrieven die nieuwe functies of inhoud aankondigen, kiest u de functie opt-out (afzien van deelname) bij de registratie, indien beschikbaar, of stuurt u een e-mail naar privacy@oclc.org.

(2) U kunt weigeren om ons persoonlijke informatie te verstrekken of wanneer dan ook van deelname afzien. Het is echter mogelijk dat daardoor uw mogelijkheden om de diensten op de website te gebruiken worden beperkt.

Veiligheid

Wij hebben redelijke maatregelen getroffen om de persoonlijke informatie in onze databases te beschermen. Er zijn maatregelen getroffen om ongemachtigde toegang te voorkomen en om gepast gebruik en de nauwkeurigheid van de database te behouden. Bovendien worden gegevens die betrekking hebben op onze online winkel van encryptie voorzien en beveiligd door SSL.

Uw wachtwoord is een onderdeel van ons veiligheidssysteem. Bescherming van uw wachtwoord is uw verantwoordelijkheid. Deel uw wachtwoord niet aan anderen mee. Als u denkt dat uw wachtwoord om welke reden dan ook niet meer veilig is, moet u het onmiddellijk wijzigen.

Toegang tot informatie

OCLC verschaft in zijn e-mail-communicaties en webpagina's links voor het beheer van de verzonden informatie. Als u vragen hebt over de informatie die over u werd verzameld, als u de informatie wilt updaten of wijzigen, of als u denkt dat uw informatie niet nauwkeurig of onvolledig is, neem dan contact op met privacy@oclc.org. Wij zullen ons best doen om ervoor te zorgen dat de informatie in onze database nauwkeurig is en, wanneer nodig, actueel.

Contactadres en kennisgeving

Het is mogelijk dat wij nu en dan dit privacybeleid updaten. Wij zullen u in kennis stellen van wezenlijke veranderingen in de manier waarop we met persoonlijke informatie omgaan door een kennisgeving op onze site te plaatsen. Wij moedigen u aan om regelmatig naar de site terug te keren en het beleid door te nemen, zodat u altijd weet welke informatie we verzamelen, hoe we ze gebruiken en aan wie we ze bekendmaken.

Als u vragen hebt over ons beleid, neem dan contact op met privacy@oclc.org of schrijf naar:

OCLC Online Computer Library Center, Inc.
Customer Service, ATTN: Privacy
6565 Kilgour Place
Dublin, Ohio 43017-3395 USA