Nederlands

Toegankelijkheidsverklaring van OCLC

OCLC Online Computer Library Center, Inc. (OCLC) streeft ernaar onze producten toegankelijk te maken voor iedereen.

Ons gebruikersbestand bestaat uit nationale en internationale bibliotheken en wij werken voortdurend aan de verbetering van de toegankelijkheid van onze producten. Hierbij richten wij ons op zowel de Amerikaanse toegankelijkheidsrichtlijnen van artikel 508 van de Rehabilitation Act van 1973 (herzien in 2000), en de internationale WCAG 2.0-richtlijnen (Level AA) van het World Wide Web Consortium Web Accessibility Initiative uit 2008.

Binnen die kaders houdt OCLC zich strikt aan de meest recente programmeernormen en -praktijken van C++, HTML, CSS, JavaScript, Java en ARIA. Bovendien evalueren wij onze producten zowel handmatig als programmatisch op overeenstemming met de richtlijnen van artikel 508 en WCAG 2.0 Level AA. Aangezien wij ons ervan bewust zijn dat inachtneming van de normen en richtlijnen geen garantie is voor de toegankelijkheid van een product, voert OCLC eveneens bruikbaarheidsevaluaties uit onder klanten met een beperking. Het doel hiervan is het verzamelen van feedback over de toegankelijkheid.

De via het bovengenoemde proces verzamelde informatie wordt voor elk toepasselijk OCLC-product samengevoegd in één sjabloon, het Voluntary Product Accessibility Template (VPAT). Hierin staat vermeld of een product volledig, gedeeltelijk of niet voldoet aan alle richtlijnen uit artikel 508 en WCAG 2.0 Level AA. De VPAT-sjablonen zijn verkrijgbaar bij OCLC. U kunt hiertoe contact met ons opnemen via het telefoonnummer of e-mailadres onderaan deze Verklaring.

Een groot aantal producten voldoet nog niet geheel aan de genoemde richtlijnen. Voor deze producten heeft OCLC zich ten doel gesteld een stappenplan op te stellen in de vorm van een Accessibility Remediation Roadmap (ARR). In zo'n ARR staat wat er nog moet gebeuren om het product te laten voldoen aan de richtlijnen, evenals een verwachte planning voor de voltooiing van deze stappen. Als u wilt weten of een bepaald product al een ARR heeft of er een krijgt, kunt u contact opnemen met OCLC via het telefoonnummer of e-mailadres onderaan deze Verklaring.

OCLC is zich bewust dat het maken van toegankelijke producten een doorlopend proces is dat alleen kan worden verbeterd met de input van onze gebruikers. Als u graag met één van onze producten werkt of juist tegen problemen aanloopt, of als u een algemene op- of aanmerking kwijt wilt, we horen het graag. U kunt hiertoe contact met ons opnemen met ons Supportteam: