Nederlands

Let op: dit is een gedateerde tekst. Er kunnen dingen in staan die niet meer actueel zijn en links werken mogelijk niet meer.

OCLC biedt nieuw nationaal catalogiseringsplatform voor bibliotheken in Japan

DUBLIN, Ohio, 17 juni 2021 —Het National Institute of Informatics (NII) in Japan heeft OCLC geselecteerd om de huidige bibliotheekmetadata-infrastructuur van NII te vervangen. OCLC gaat voorzien in een catalogiseringsomgeving voor meer dan 1300 bibliotheken in Japan met een centrale catalogus die het bestaande systeem, NACSIS-CAT/ILL, vervangt.

De NACSIS-CAT/ILL, gelanceerd in 1985, werd op grote schaal gebruikt door Japanse universiteitsbibliotheken en andere instellingen, en bracht 13 miljoen bibliografische records en 147 miljoen holdingsrecords samen. Een veelzijdig metadataplatform ontwikkeld door OCLC dient als basis voor het nieuwe NACSIS-CAT/ILL-systeem.

Het project is in gang gezet met de start van een implementatieperiode van twee jaar en het systeem gaat naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 live. OCLC zal met het nieuwe systeem meerdere typen metadata faciliteren, waaronder MARC21 en CAT-P, een uniek formaat dat in Japan wordt gebruikt en dat de weg vrijmaakt voor de uitwisseling van metadata met internationale gemeenschappen. Het nieuwe systeem zal ook de import en export van data voor nieuw interbibliothecair leenverkeer in Japan vergemakkelijken.

"Aangezien de globalisering en digitalisering van wetenschappelijke informatie versnelt, is het belangrijk dat de metadataservice van NII wordt gemoderniseerd om Japanse bibliotheekgemeenschappen en hun gebruikers beter van dienst te zijn", zegt professor Kento Aida, die toezicht houdt op dit project voor de Information Systems Architecture Science Research Division bij NII. "We zijn ervan overtuigd dat het nieuwe systeem de ontsluiting en toegang aanzienlijk zal verbeteren."

Kinokuniya Company, de distributiepartner van OCLC in Japan, werkt nauw samen met OCLC en NII om dit project vooruit te helpen.

"OCLC is vereerd dat het met NII samen mag werken aan het creëren van een nieuwe, moderne catalogiseringsinfrastructuur waarmee verschillende en opkomende vormen van metadata kunnen worden gefaciliteerd", aldus Skip Prichard, President en CEO van OCLC. "We lopen al meer dan 50 jaar voorop bij de metadata-initiatieven van bibliotheken. Dit project maakt het voor deze 1300 bibliotheken mogelijk om eenvoudig kennis te delen binnen Japan, en met de rest van de wereld. We zijn verheugd om met NII samen te werken aan dit uiterst belangrijke project."

Het catalogiseringsproject komt op een cruciaal moment in de ontwikkeling van metadatasystemen. Vorig jaar publiceerde OCLC Research Transitioning to the Next Generation of Metadata, waarin werd nagegaan hoe metadataservices overstappen op de "next generation of metadata". Het openen van Japanse bibliotheekcollecties via deze nieuwe catalogiseringsinfrastructuur biedt meer mogelijkheden voor samenwerking op wereldschaal.

Over NII

Het National Institute of Informatics (NII), onder de Inter-University Research Institute Corporation/Research Organization of Information and Systems, is het enige academische onderzoeksinstituut in Japan dat zich toelegt op het creëren van toekomstige waarde in informatica, een nieuw academisch veld. Van de basistheorie van informatica tot geavanceerde gebieden zoals kunstmatige intelligentie, big data, internet of things en informatiebeveiliging: NII voert zowel langlopend basisonderzoek als praktische studies uit waarmee wordt geprobeerd actuele maatschappelijke problemen aan te pakken.

Tegelijkertijd ontwikkelt en exploiteert NII services van de essentiële academische informatie-infrastructuren die door de hele academische onderzoeksgemeenschap in Japan worden gebruikt voor onderzoek en onderwijs; het bouwt en exploiteert aan de ene kant het Science Information NETwork (SINET5) en levert aan de andere kant academische content en serviceplatforms. De bilaterale feedbackcyclus tussen de bevindingen van de serviceactiviteiten en het academisch onderzoek genereert geavanceerde technologieën die in de service worden gebruikt.


Over OCLC

OCLC is een wereldwijd bibliotheeksamenwerkingsverband zonder winstoogmerk dat gezamenlijk te gebruiken technologie en unieke onderzoeksprogramma's aanbiedt. Hiermee kunnen bibliotheken een nog betere stimulans geven aan onderwijs, onderzoek en innovatie. Samen met OCLC zijn bibliotheken verantwoordelijk voor de inhoud en het onderhoud van WorldCat, wereldwijd de rijkste bibliografische catalogus. Bibliotheken kunnen veel efficiënter werken dankzij WorldShare, een compleet pakket applicaties en services voor bibliotheekbeheer van OCLC, gebaseerd op een open platform in de cloud. Door samen te werken en wereldwijd de collectieve kennis te bundelen, kunnen bibliotheken mensen helpen bij het vinden van antwoorden en het oplossen van problemen. Verenigd in OCLC maken bibliotheken, hun medewerkers en partners vernieuwing mogelijk.

OCLC, WorldCat, WorldCat.org en WorldShare zijn handelsmerken en/of dienstmerken van OCLC, Inc. Product-, dienst- en handelsnamen van derden zijn handelsmerken en/of dienstmerken van de respectieve eigenaren.

Voor meer informatie

  • Bob Murphy

    Manager, Media Relations

    O: +1-614-761-5136