Nederlands

Let op: dit is een gedateerde tekst. Er kunnen dingen in staan die niet meer actueel zijn en links werken mogelijk niet meer.

OCLC brengt een diverse groep samen om nieuwe beschrijvende werkprocessen in bibliotheken en archieven uit te vinden

Groep zal samen werken aan een acht maanden durend project om te verkennen hoe het beschrijvingsproces inclusief gemaakt kan worden

Dublin, Ohio, 30 maart 2021OCLC heeft een beurs ontvangen van The Andrew W. Mellon Foundation om een diverse groep experts, professionals en communityleden samen te brengen met het doel manieren te vinden om de processen, tools, infrastructuur en werkprocessen voor het beschrijven van bibliotheekmateriaal in bibliotheken en archieven te verbeteren. De groep zal meerdere dagen virtueel vergaderen als onderdeel van dit acht maanden durende project, dat Reimagine Descriptive Workflows wordt genoemd.

OCLC wordt voor dit project geadviseerd en bijgestaan door Shift Collective, een consultancygroep zonder winstoogmerk die culturele organisaties helpt te werken aan langdurige betrokkenheid van hun community, en door een adviesgroep van bibliotheekleiders om de volgende zaken te bereiken:

  • Een discussie op gang brengen onder belanghebbenden uit bibliotheken over de aanpak van systemische problemen ten aanzien van vooroordelen en rassengelijkheid binnen onze huidige infrastructuur met beschrijvingen van collecties.
  • Lidbibliotheken op de hoogte brengen van de noodzaak om meer inclusieve en rechtvaardige bibliotheekcollecties samen te stellen en beschrijvingsprocessen aan te reiken ter bevordering van effectieve vertegenwoordiging en de vindbaarheid van volkoren, gebeurtenissen en ervaringen die tot op heden onderbelicht waren of verkeerd zijn gekarakteriseerd.
  • Een gemeenschappelijke agenda ontwikkelen waarin de problematiek duidelijk wordt uitgelegd voor kenniswerkers in bibliotheken, archieven en musea; waarin aandachtsgebieden worden uitgelicht die de grootste prioriteit hebben voor deze organisaties; en die kan worden gebruikt door nationale agentschappen en leveranciers.

OCLC speelt een cruciale rol in het bibliografische ecosysteem voor technische bibliotheekdiensten en wereldwijde vindbaarheid van bronnenmateriaal. De medewerkers en de duizenden lidbibliotheken van OCLC produceren en onderhouden gezamenlijk de records in WorldCat, het meest uitgebreide wereldwijde netwerk van gegevens over bibliotheekcollecties.

"Als beheerder van de gegevens van bibliotheken in de wereld, speelt OCLC een belangrijke rol in de creatie van inclusieve beschrijvingen," vertelt Mary Sauer-Games, Vice President voor Global Product Management bij OCLC. "Het is voor ons een eer dat wij met onze bibliotheekpartners mogen werken om verouderd, discriminerend en kwetsend taalgebruik in bibliografische beschrijvingen te onderzoeken en aan te pakken. Dit project is een belangrijke stap voorwaarts in het op grote schaal aanpakken van deze problematiek. En de veranderingen die dit project teweegbrengen zullen blijvende gevolgen hebben.

Over OCLC

OCLC is een wereldwijd bibliotheeksamenwerkingsverband zonder winstoogmerk dat gezamenlijk te gebruiken technologie en unieke onderzoeksprogramma's aanbiedt. Hiermee kunnen bibliotheken een nog betere stimulans geven aan onderwijs, onderzoek en innovatie. Samen met OCLC zijn bibliotheken verantwoordelijk voor de inhoud en het onderhoud van WorldCat, wereldwijd de rijkste bibliografische catalogus. Bibliotheken kunnen veel efficiënter werken dankzij WorldShare, een compleet pakket applicaties en services voor bibliotheekbeheer van OCLC, gebaseerd op een open platform in de cloud. Door samen te werken en wereldwijd de collectieve kennis te bundelen, kunnen bibliotheken mensen helpen bij het vinden van antwoorden en het oplossen van problemen. Verenigd in OCLC maken bibliotheken, hun medewerkers en partners vernieuwing mogelijk.

OCLC, WorldCat, WorldCat.org en WorldShare zijn handelsmerken en/of dienstmerken van OCLC, Inc. Product-, dienst- en handelsnamen van derden zijn handelsmerken en/of dienstmerken van de respectieve eigenaren.

Voor meer informatie

  • Bob Murphy

    Manager, Media Relations

    O: +1-614-761-5136