Nederlands

Let op: dit is een gedateerde tekst. Er kunnen dingen in staan die niet meer actueel zijn en links werken mogelijk niet meer.

OCLC en Washington State University maken cursussen digitaal beheer voor TALM's en kleine openbare bibliotheken

Project financieel ondersteund door IMLS Laura Bush 21st Century Librarian-beurs

DUBLIN, Ohio, 17 november 2020 - OCLC WebJunction creëert in samenwerking met het Center for Digital Scholarship and Curation van Washington State University een reeks van 10 gratis online cursussen voor medewerkers bij tribale archieven, bibliotheken, musea (TALM's) en kleine openbare bibliotheken over digitaal beheer en gemeenschapsgericht behoud van culturele collecties.

Deze cursussen komen on-demand beschikbaar, naar verwachting vanaf begin 2022. Ze zijn gebaseerd op het succesvolle Tribal Digital Stewardship Cohort Program van Washington State University. OCLC en WSU werken samen aan dit project met steun van de Laura Bush 21st Century Librarian-subsidie van het Institute of Museum and Library Services (IMLS).

"Medewerkers van TALM's en bij kleine, rurale openbare bibliotheken hebben vaak geen toegang tot educatieve bronnen die hen specifiek kunnen helpen bij het beheren, behouden en verzorgen van het unieke en diverse culturele erfgoedmateriaal in hun collecties," aldus Sharon Streams, directeur van WebJunction, dat onderdeel is van OCLC Research. "Deze gratis online cursussen geven handvatten en middelen om TALM-medewerkers te helpen deze belangrijke collecties te conserveren en te digitaliseren. Als zij dat goed doen, blijven deze collecties nog generaties behouden en krijgen stamleden en het bredere publiek er betere en gepaste toegang toe."

Het project past het curriculum van het oorspronkelijke programma aan en breidt het uit voor medewerkers van kleine openbare bibliotheken in de Verenigde Staten. Veel van deze openbare bibliotheken hebben te maken met onderbezetting en bevinden zich in rurale en afgelegen locaties. Deze uitbreiding komt tegemoet aan een belangrijke trainingsbehoefte die is vastgelegd in het OCLC Research-rapport van 2017, Advancing the National Digital Platform: The State of Digitalization in US Public and State Libraries, dat werd gefinancierd door IMLS. Volgens de bevindingen van dat rapport gaf 92% van de onderzochte openbare bibliotheken aan over uniek materiaal van lokaal belang te beschikken. De meeste respondenten uit kleine bibliotheken gaven aan dat ze hun collecties nooit gedigitaliseerd hebben. Van de respondenten in de openbare bibliotheek noemde 61,4% onvoldoende opleiding/expertise van de medewerkers als belemmering voor het digitaliseren.

De cursussen bouwen voort op het programma, curriculum en de open leermiddelen die het Center for Digital Scholarship and Curation (CDSC) van WSU heeft ontwikkeld met financiering van IMLS voor het Tribal Digital Stewardship Cohort. Het programma van het Tribal Stewardship Cohort richtte zich op de unieke behoeften van TALM's door middel van een cohortgebaseerd model gericht op tribale waarden, overleveringen en behoeften. Het programma bouwt voort op Mukurtu CMS, het open-sourceplatform dat met de oorspronkelijke Amerikaanse bevolking is ontwikkeld als kernonderdeel van cultureel duurzaam digitaal erfgoedbeheer.

"In de afgelopen zes jaar hebben de cohorten ons laten zien dat het maatschappelijk bevorderend werkt om een curriculum te creëren vanuit de unieke en gedeelde behoeften van TALM's. Daarnaast ontstaan er meer en betere netwerken, waardoor het beheer van deze essentiële collecties wordt bestendigd door rijke relaties," zegt Dr. Kim Christen, directeur van het Center for Digital Scholarship and Curation en het Tribal Stewardship Cohort Program.

De aangepaste training dient om de vaardigheden en kennis van de medewerkers op de volgende gebieden te versterken:

 • De levenscyclus van digitaal beheer
 • Coöperatief conserveren
 • Toegang geven tot collecties op basis van gemeenschappelijke waarden en prioriteiten
 • Zorg voor fysieke en digitale collecties
 • Digitale werkprocessen en plannen van digitalisatie
 • Beleid opstellen om collecties in stand te houden en te beheren
 • Ethisch beheer van cultureel gevoelige collecties

De cursussen voor permanente educatie die worden ontwikkeld, zijn via WebJunction en het Sustainable Heritage Network van WSU gratis en breed toegankelijk voor medewerkers van TALM's en personeel van kleine openbare bibliotheken.

Het project is momenteel gestart en loopt tot maart 2022. Meer over dit project is te vinden op oc.lc/digital-stewardship.

Over OCLC

OCLC is een wereldwijd bibliotheeksamenwerkingsverband zonder winstoogmerk dat gezamenlijk te gebruiken technologie en unieke onderzoeksprogramma's aanbiedt. Hiermee kunnen bibliotheken een nog betere stimulans geven aan onderwijs, onderzoek en innovatie. Samen met OCLC zijn bibliotheken verantwoordelijk voor de inhoud en het onderhoud van WorldCat, wereldwijd de rijkste bibliografische catalogus. Bibliotheken kunnen veel efficiënter werken dankzij WorldShare, een compleet pakket applicaties en services voor bibliotheekbeheer van OCLC, gebaseerd op een open platform in de cloud. Door samen te werken en wereldwijd de collectieve kennis te bundelen, kunnen bibliotheken mensen helpen bij het vinden van antwoorden en het oplossen van problemen. Verenigd in OCLC maken bibliotheken, hun medewerkers en partners vernieuwing mogelijk.


Over het CDSC

Het Center for Digital Scholarship and Curation (CDSC) bevordert samenwerkingsverbanden die technologie op ethische en sociaal versterkende manieren gebruiken. Zij gaan zinvolle partnerschappen aan voor de lange termijn met de oorspronkelijke Amerikaanse bevolking op lokaal, regionaal en nationaal niveau. Het centrum verrijkt de missie van Washington State University om landrechten te krijgen door de promotie van sociale rechtvaardigheid in en via digitale wetenschap, onderzoek en inspanningen. Het CDSC werkt met diverse samenstellingen van mensen, instellingen en groepen om digitale tools, projecten, openbare programma's en educatieve mogelijkheden te creëren voor het brede publiek dat de Washington State University bedient. Hierbij ligt de nadruk op ethisch behoud en coöperatieve wetenschap.

OCLC, WorldCat en WorldShare zijn handelsmerken en/of dienstmerken van OCLC, Inc. Product-, dienst- en handelsnamen van derden zijn handelsmerken en/of dienstmerken van de respectieve eigenaren.

Voor meer informatie

 • Bob Murphy

  Manager, Media Relations

  O: +1-614-761-5136