Nederlands

Let op: dit is een gedateerde tekst. Er kunnen dingen in staan die niet meer actueel zijn en links werken mogelijk niet meer.

OCLC geeft nieuwe impuls aan onderzoek met open content via WorldCat

Educatieve content die gratis toegankelijk is, is van nog groter belang tijdens deze pandemie

Dublin, Ohio, 23 oktober 2020—OCLC geeft bibliotheken, onderzoekers, docenten en studenten toegang tot hoogwaardige open access content. Deze content is te vinden en kan gratis worden geopend via WorldCat Discovery en WorldCat.org.

"Bibliotheken beheren steeds meer wetenschappelijke publicaties via open access als onderdeel van hun algehele contentactiviteiten," vertelt Suzanne Kemperman, OCLC Director Business Development & Publisher Relations. "Door OA-content [OA = open access] en OER [open educational resources] op te nemen in WorldCat zijn deze bronnen steeds beter te vinden en wordt het steeds minder moeilijk voor informatiezoekers om toegang te krijgen tot dergelijk waardevol wetenschappelijk bronnenmateriaal."

OCLC zorgt dat open content beter vindbaar en toegankelijk wordt door uitbreiding van de collecties en gebruiksvriendelijke discovery-services.

"Open toegang tot content is belangrijk, maar als het niet kan worden gevonden, dan heb je er niks aan," aldus Martin Paul Eve, hoogleraar literatuur, technologie en publicaties en strategisch leider digitaal onderwijs aan Birkbeck, University of London. "Onze samenwerking met OCLC zorgt dat titels van de Open Library of Humanities over de hele wereld in bibliotheekcatalogi verschijnen. Hierdoor wordt ons open access model waarbij alles altijd gratis voor iedereen toegankelijk is, duidelijk zichtbaar.

De Open Library of Humanities (OLH, open bibliotheek voor sociale wetenschappen) is een liefdadigheidsinstelling die zich toelegt op het publiceren van open access wetenschappelijke informatie zonder auteursrechtelijke verwerkingskosten voor artikelen (APCs). OLH publiceert 28 peer-reviewed tijdschriften en wordt gefinancierd door een internationaal consortium van bijna 300 bibliotheken die zich toeleggen op de missie om wetenschappelijke publicaties eerlijker, toegankelijker te maken en te zorgen dat het rigoureus bewaard blijft voor de toekomst. OLH heeft verschillende prijzen gewonnen, waaronder de AOP Small Digital Publisher of the Year-prijs in 2020, de Coko Open Publishing Award van 2019 en een hoge onderscheiding van de ALPSP Award voor Innovatie in publicatie in 2020.

Open content, inclusief open educatief bronnenmateriaal (OER), kan voor universiteiten en studenten voorzien in de nodige wetenschappelijke informatie bij onderwijs op afstand, met name tijdens de pandemie.

"Dankzij toenemende ondersteuning vanuit de campus, hebben veel docenten hun curriculum al aangepast door er OER in op te nemen, of de intentie uitgesproken dat te doen," aldus Karen Lauritsen, directeur publiceren van het Open Education Network. "De voordelen, waaronder de betere betaalbaarheid, toegankelijkheid en flexibiliteit zijn dit jaar met name van groot belang gebleken. Met dat in het achterhoofd, zien wij onze inspanningen om OER beter vindbaar te maken als een belangrijke stap in de ondersteuning van onze studenten."

Het Open Education Network is gevestigd in het Center for Open Education van het College of Education and Human Development aan de University of Minnesota. Ruim 1.200 campussen hebben zich al aangesloten bij het Open Education Network. Samen ontwikkelen zij een gedeelde strategie voor het samenstellen van open educatieprogramma's en ondersteunen zij de Open Textbook Library, een uitgebreide database voor wetenschappelijke studieboeken met een open licentie. De bibliotheek bevat momenteel ruim 800 studieboeken in uiteenlopende vakgebieden, waaronder bedrijfskunde, rechten, geneeskunde en sociale wetenschappen. Al deze boeken zijn gratis en voor het merendeel voorzien van peer-reviews.

Ook is er momenteel een divers aanbod aan open content beschikbaar via WorldCat, zowel van traditionele uitgevers als van toonaangevende leveranciers van open content, waaronder:

OCLC werkt in partnership met ruim 400 uitgevers en contentproviders om proactief bibliografische records op te halen, inclusief bezitsinformatie. Zo blijven bibliotheekcollecties actueel, wat van cruciaal belang is bij snel veranderende e-titels en e-collecties.

OCLC zet de kracht in van 's werelds grootste samenwerkingsverband van bibliotheken voor de ondersteuning van grootschalige initiatieven op het gebied van open access. OCLC brengt zichtbaarheid voor deze open content voor uitgevers en contentleveranciers. En OCLC helpt voorrang te geven aan open collecties voor optimale vindbaarheid en toegang voor bibliotheken en hun gebruikers.

Meer over de initiatieven op het gebied van open content van OCLC vindt u op de website.

Over OCLC

OCLC is een wereldwijd bibliotheeksamenwerkingsverband zonder winstoogmerk dat gezamenlijk te gebruiken technologie en unieke onderzoeksprogramma's aanbiedt. Hiermee kunnen bibliotheken een nog betere stimulans geven aan onderwijs, onderzoek en innovatie. Samen met OCLC zijn bibliotheken verantwoordelijk voor de inhoud en het onderhoud van WorldCat, wereldwijd de rijkste bibliografische catalogus. Bibliotheken kunnen veel efficiënter werken dankzij WorldShare, een compleet pakket applicaties en services voor bibliotheekbeheer van OCLC, gebaseerd op een open platform in de cloud. Door samen te werken en wereldwijd de collectieve kennis te bundelen, kunnen bibliotheken mensen helpen bij het vinden van antwoorden en het oplossen van problemen. Verenigd in OCLC maken bibliotheken, hun medewerkers en partners vernieuwing mogelijk.

OCLC, WorldCat, WorldCat.org en WorldShare zijn handelsmerken en/of dienstmerken van OCLC, Inc. Product-, dienst- en handelsnamen van derden zijn handelsmerken en/of dienstmerken van de respectieve eigenaren.

Voor meer informatie

  • Bob Murphy

    Manager, Media Relations

    O: +1-614-761-5136