Nederlands

Let op: dit is een gedateerde tekst. Er kunnen dingen in staan die niet meer actueel zijn en links werken mogelijk niet meer.

BCI selecteert WorldShare Management Services van OCLC als gedeeld serviceplatform voor samenwerking met de universiteitsbibliotheek van Quebec

Bureau de coopération interuniversitaire verplaatst de universiteitsbibliotheken van Quebec naar WorldShare

DUBLIN, Ohio, 18 juni 2019—Het Bureau de coopération interuniversitaire (BCI), een coalitie van universiteiten in Quebec, heeft WorldShare Management Services van OCLC geselecteerd als het platform voor bibliotheekservices voor 17 van zijn leden.

WorldShare Management Services (WMS) is een cloudplatform voor bibliotheekservices. MetWorldCat als basis stelt WMS bibliotheekmedewerkers in staat gebruik te maken van de gegevens en het werk van samenwerkende bibliotheken over de hele wereld om zo efficiëntere werkprocessen te realiseren. Daarnaast biedt WMS medewerkers de mogelijkheid om bronnen in alle materiaalsoorten beter te beheren en biedt het betere toegang tot de collecties van de bibliotheek en tot kennis van over de hele wereld.

De selectie van WMS volgde na een rigoureus evaluatieproces dat meer dan een jaar duurde. Een van de doelstellingen van BCI voor dit innovatieve project: een netwerk creëren met één gedeeld platform voor de deelnemende universiteitsbibliotheken in Quebec; flexibiliteit bieden voor individuele instellingen om hun identiteit te behouden; het gedeelde platform gebruiken om de samenwerking tussen de ledenbibliotheken uit te breiden; en de ervaring van de eindgebruiker verbeteren via een samengevoegde centrale catalogus in een tweetalige omgeving.

Het samenwerkingsverband van de universiteitsbibliotheken in Quebec werkt graag met OCLC aan dit project dat veel meer omvat dan de acquisitie van een technologische infrastructuur. De WMS-omgeving zal ons in staat stellen onze onderzoekers, hoogleraren en studenten nog beter te ondersteunen bij hun activiteiten. De ingebruikname van dit nieuwe platform helpt ons onze processen en ons vermogen om samen te werken te optimaliseren en biedt mogelijkheden om onze services te verbeteren en uit te breiden. Dit is een veelbelovend project voor de universitaire gemeenschap van Quebec", aldus Caroline Lessard, Directrice du soutien aux études et des bibliothèques à l'Université du Québec en President van het Sous-comité des bibliothèques du BCI.

"We zijn verheugd deze BCI-coalitie van de universiteitsbibliotheken in Quebec te mogen verwelkomen in de WorldShare-gemeenschap", zegt Bruce Crocco, Vice President voor Library Services for the Americas bij OCLC. "De keuze van BCI voor WMS onderstreept de capaciteit van OCLC om ARL, grote academische en tweetalige bibliotheekgroepen te bedienen. WMS zal universitaire bibliotheken van Quebec helpen om samen en efficiënter te werken. WMS zal ook meer mogelijkheden bieden voor universiteitsbibliotheken in Quebec om te werken met en te profiteren van het werk van andere bibliotheken die deel uitmaken van de wereldwijde WMS-gemeenschap."

OCLC en BCI zijn overeengekomen om gezamenlijk een unieke functie te ontwikkelen die de zoekervaring van tweetalige en meertalige gebruikers verbetert door een combinatie van tools met behulp van kunstmatige intelligentie (AI), geautomatiseerde vertaling en het gebruik van een gecontroleerde woordenlijst, zoals het Répertoire des vedettes-matière (RVM). Dit nieuwe concept voorkomt dat gebruikers dezelfde zoekopdrachten in andere talen moeten herhalen om records op te halen.

In zijn geheel bezit de coalitie van de universiteitsbibliotheken in Quebec 10 miljoen gedrukte en elektronische titels. Het BCI-partnership bestaat uit Franse en Engelse academische bibliotheken. Ze beheren records in één centrale catalogus voor een tweetalige gemeenschap en lenen materiaal uit onder alle samenwerkende bibliotheken wanneer ze met WMS live gaan.

De overstap van BCI op WMS bouwt voort op verschillende recente grootschalige OCLC-samenwerkingsinitiatieven in Canada. Library and Archives Canada (LAC) gebruikt WorldShare Management Services nu als platform voor het beheer van zijn bibliotheekservices en twee thesaurusbestanden (French Names en Canadian Subject Headings). LAC ging in december 2018 live met WMS, plaatselijk Aurora genoemd. LAC gebruikt WorldCat ook als de basis van Canada's nieuwe National Union Catalogue, Voilà, die eerder in 2018 is gelanceerd. De University of Winnipeg (december 2018) en de McGill University (mei 2019) zijn onlangs ook begonnen met het gebruik van WMS.

Meer over WorldShare Management Services vindt u op de website van OCLC.

Over BCI

Het Bureau de coopération interuniversitaire (BCI) is een organisatie die universiteiten in Quebec vertegenwoordigt. Zijn taak is gericht op samenwerking tussen de universiteiten in Quebec en op het aanbieden van gemeenschappelijke services. BCI speelt een essentiële rol bij het optimaliseren van de middelen die Quebec investeert in onderwijs en onderzoek op universitair niveau.


Over OCLC

OCLC is een wereldwijd bibliotheeksamenwerkingsverband zonder winstoogmerk dat gezamenlijk te gebruiken technologie en unieke onderzoeksprogramma's aanbiedt. Hiermee kunnen bibliotheken een nog betere stimulans geven aan onderwijs, onderzoek en innovatie. Samen met OCLC zijn bibliotheken verantwoordelijk voor de inhoud en het onderhoud van WorldCat, wereldwijd de rijkste bibliografische catalogus. Bibliotheken kunnen veel efficiënter werken dankzij WorldShare, een compleet pakket applicaties en services voor bibliotheekbeheer van OCLC, gebaseerd op een open platform in de cloud. Door samen te werken en wereldwijd de collectieve kennis te bundelen, kunnen bibliotheken mensen helpen bij het vinden van antwoorden en het oplossen van problemen. Verenigd in OCLC maken bibliotheken, hun medewerkers en partners vernieuwing mogelijk.

OCLC, WorldCat, WorldCat.org en WorldShare zijn handelsmerken en/of dienstmerken van OCLC, Inc. Product-, dienst- en handelsnamen van derden zijn handelsmerken en/of dienstmerken van de respectieve eigenaren.

Voor meer informatie

  • Bob Murphy

    Manager, Media Relations

    O: +1-614-761-5136