Nederlands

Wij wijzen u erop dat dit gearchiveerde tekst is die details en links kan bevatten die niet meer up-to-date zijn of niet meer werken.

OCLC Research en euroCRIS brengen rapport uit over aanpakken van research information management

Dublin, Ohio, 4 december 2018OCLC Research en euroCRIS, de internationale organisatie voor onderzoeksinformatie, hebben een gezamenlijk onderzoeksrapport uitgebracht, Practices and Patterns in Research Information Management: Findings from a Global Survey, waarin wordt onderzocht welke praktijken onderzoeksinstellingen er wereldwijd worden toegepast voor de aanpak van research information management (RIM).

RIM is het verzamelen, conserveren en gebruiken van informatie over onderzoek en gaat een steeds belangrijkere en relevantere rol spelen in vele universiteitsbibliotheken. RIM-systemen, ook wel Current Research Information Systems (CRIS's) genoemd, krijgen wereldwijd steeds meer aandacht vanwege de bijdrage die ze leveren aan nieuw beleid over open wetenschap, onderzoeksfinanciering en nationale evaluaties.

Om te onderzoeken in welke staat deze RIM-praktijken zich bevinden, hebben OCLC Research en euroCRIS gezamenlijk een online enquête ontwikkeld die tussen oktober 2017 en februari 2018 werd verspreid. 381 instituten uit 44 landen reageerden hierop, hetgeen een afspiegeling is van het mondiale karakter van RIM-activiteiten.

Het rapport is geschreven door een werkgroep met experts van beide organisaties en gaat in op de complexiteit van praktijken met betrekking tot het beheer van onderzoeksinformatie. Er wordt onderzocht hoe commerciële en open-sourceplatforms steeds breder in alle regio's worden uitgerold, maar ook hoe die bestaan naast specifiek regionale oplossingen en zelfs lokaal ontworpen systemen. Daarnaast wordt er ingegaan op factoren die hebben geleid tot de behoefte aan complexe teams met mensen die verschillende belangen behartigen, waaronder steeds vaker mensen uit de bibliotheek, ter ondersteuning van institutionele RIM-activiteiten.

"Dit onderzoek dat euroCRIS en OCLC gezamenlijk hebben uitgevoerd op het gebied van systemen en praktijken op het gebied van het beheer van onderzoeksinformatie, is het meest grootschalige onderzoek tot nu toe. Hieruit blijkt niet alleen de dynamiek van het CRIS/RIM-ecosysteem, maar is tevens een concrete stap in de richting van bevordering van de totstandkoming van een internationale infrastructuur voor onderzoeksinformatie, maar ook in het bijeen brengen van de wereldwijde community van mensen die in dit veld werken," aldus Ed Simons, President van euroCRIS.

Lorcan Dempsey, Vice President Membership & Research en Chief Strategist bij OCLC, voegt toe: "Dit rapport draagt bij aan een groeiend oeuvre van OCLC met betrekking tot RIM-praktijken, om beter inzicht te krijgen in de praktijken zelf, maar ook in eventuele regionale verschillen. Wat vooral van belang kan zijn voor bibliotheekprofessionals die dit rapport lezen, is de beschrijving van hoe RIM-werkprocessen steeds vaker kruisen met werkprocessen in de bibliotheek, met name rond de relatie met databases voor institutionele gegevens en metadata."

Het rapport is beschikbaar op de website van OCLC Research, samen met een volledige dataset, bannertabellen en de enquête-tool.

Over euroCRIS

euroCRIS is een internationale vereniging zonder winstoogmerk (www.eurocris.org), die wordt beheerst door het Nederlands recht en zich wijdt aan de ontwikkeling en implementatie van efficiënte en effectieve systemen en infrastructuren voor onderzoeksinformatie op institutioneel, nationaal en internationaal niveau, en aan de bevordering van de interoperabiliteit van onderzoeksinformatiesystemen op basis van CERIF (Common European Research Information Format). Om dit te bereiken, heeft euroCRIS als een van de hoofddoelstellingen de bevordering van samenwerking en uitwisseling van expertise tussen stakeholders in het veld van onderzoeksinformatie, met name door het aangaan van strategische partnerships met internationale organisaties die werken met het beheer van onderzoeksinformatie.

Over OCLC

OCLC is een wereldwijd bibliotheeksamenwerkingsverband zonder winstoogmerk dat gezamenlijk te gebruiken technologie en unieke onderzoeksprogramma's aanbiedt. Hiermee kunnen bibliotheken een nog betere stimulans geven aan onderwijs, onderzoek en innovatie. Samen met OCLC zijn bibliotheken verantwoordelijk voor de inhoud en het onderhoud van WorldCat, wereldwijd de rijkste bibliografische catalogus. Bibliotheken kunnen veel efficiënter werken dankzij WorldShare, een compleet pakket applicaties en services voor bibliotheekbeheer van OCLC, gebaseerd op een open platform in de cloud. Door samen te werken en wereldwijd de collectieve kennis te bundelen, kunnen bibliotheken mensen helpen bij het vinden van antwoorden en het oplossen van problemen. Verenigd in OCLC maken bibliotheken, hun medewerkers en partners vernieuwing mogelijk.

OCLC, WorldCat, WorldCat.org en WorldShare zijn handelsmerken en/of dienstmerken van OCLC, Inc. Product-, dienst- en handelsnamen van derden zijn handelsmerken en/of dienstmerken van de respectieve eigenaren.

Voor meer informatie

  • Bob Murphy

    Manager, Media Relations

    O: 614-761-5136