Nederlands

Wij wijzen u erop dat dit gearchiveerde tekst is die details en links kan bevatten die niet meer up-to-date zijn of niet meer werken.

OCLC Research en CAUL gaan samenwerking aan om innovatietrends en prioriteiten bij onderzoeksbibliotheken in Australië en Nieuw-Zeeland te meten

DUBLIN, Ohio, 5 oktober 2018—Logo van de Council of Australian University LibrariansOCLC Research voert in samenwerking met de Council of Australian University Librarians (CAUL) een enquête uit naar innovatietrends en prioriteiten bij onderzoeksbibliotheken. Deze enquête is aan bibliotheekdirecteuren van 47 instellingen in Australië en Nieuw-Zeeland uitgestuurd.

Het doel van de enquête is om informatie in te winnen over trends, mogelijkheden en prioriteiten binnen de onderzoeksbibliothekengemeenschap. Hiermee kunnen OCLC en het OCLC Research Library Partnership samen strategische kansen opsporen en gebieden onthullen waarin er in de toekomst mogelijk een samenwerking tussen de deelnemende organisaties kan worden ontplooid. Dit geeft vorm aan toekomstige samenwerkingsactiviteiten tussen OCLC en de onderzoeksbibliotheekgemeenschappen in Australië en Nieuw-Zeeland.

Deze enquête volgt op een vergelijkbare enquête die in 2017 is uitgezet bij de bibliotheekdirecteuren van 238 instellingen in het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Denemarken, Spanje, Frankrijk en Italië. OCLC Research zal in samenwerking met de Canadian Association of Research Libraries (CARL) ook nog onderzoeksbibliotheken in Canada gaan bevragen.

OCLC Research draagt de verantwoordelijkheid voor het afnemen en analyseren van de enquêteresultaten en deelt zijn bevindingen met CAUL, zodat CAUL de resultaten aan zijn leden kan verstrekken. OCLC Research deelt de via de enquête ingewonnen gegevens, zodat anderen er hun eigen mening over kunnen vormen.

Logo van de Council of Australian University Librarians

DeCouncil of Australian University Libraries (CAUL) is de voornaamste bestuursorganisatie voor Australische universiteitsbibliotheken. Volgens de visie van CAUL kan een samenleving worden getransformeerd door de kracht van onderzoek, onderwijs en leren. Universiteitsbibliotheken vormen essentiële infrastructuren voor kennis en informatie, waarmee studenten prestaties kunnen leveren en onderzoek naar een hoger niveau kan worden getild. CAUL levert dankzij zijn toewijding aan een gedeeld doel een aanzienlijke bijdrage aan de strategie, het beleid en de resultaten voor het hoger onderwijs. Dat gedeelde doel is het transformeren van de manier waarop mensen omgaan met kennis: de manier waarop kennis kan worden ontdekt, gebruikt en gedeeld.


Over OCLC

OCLC is een wereldwijd bibliotheeksamenwerkingsverband zonder winstoogmerk dat gezamenlijk te gebruiken technologie en unieke onderzoeksprogramma's aanbiedt. Hiermee kunnen bibliotheken een nog betere stimulans geven aan onderwijs, onderzoek en innovatie. Samen met OCLC zijn bibliotheken verantwoordelijk voor de inhoud en het onderhoud van WorldCat, wereldwijd de rijkste bibliografische catalogus. Bibliotheken kunnen veel efficiënter werken dankzij WorldShare, een compleet pakket applicaties en services voor bibliotheekbeheer van OCLC, gebaseerd op een open platform in de cloud. Door samen te werken en wereldwijd de collectieve kennis te bundelen, kunnen bibliotheken mensen helpen bij het vinden van antwoorden en het oplossen van problemen. Verenigd in OCLC maken bibliotheken, hun medewerkers en partners vernieuwing mogelijk.

OCLC en WorldCat zijn handels- en/of dienstmerken van OCLC, Inc. Product-, dienst- en handelsnamen van derden zijn handelsmerken en/of dienstmerken van de respectieve eigenaren.

Voor meer informatie

  • Bob Murphy

    Manager, Media Relations

    O: 614-761-5136